Aartsengel Jeremiël

Engelen | 5 reacties

De naam Jeremiël betekent “Genade van God” of “God zal verhogen”. Jeremiël wordt vaak afgebeeld met een zwaard, een boekrol, een trompet of een witte vlag. Zijn feestdag is op 29 september. Aartsengel Jeremiël speelt een prominente rol in verschillende religieuze tradities, met name in het:

 

Jodendom

 • In de Hebreeuwse Bijbel verschijnt Jeremiël in het boek Baruch. Baruch is de secretaris van de profeet Jeremia en wordt door Jeremiël getroost en begeleidt na de verwoesting van Jeruzalem.
 • In het boek Baruch (3:20) wordt Jeremiël beschreven als “de overste van de troon”. Dit wordt geïnterpreteerd als een positie van autoriteit en verantwoordelijkheid in de hemelse hiërarchie.
 • Sommige geleerden interpreteren dit als Jeremiël die de troon van God bewaakt of beschermt.
 • Anderen interpreteren het als Jeremiël die een belangrijke rol speelt in de goddelijke rechtbank.
 • In de joodse traditie wordt Jeremiël gezien als beschermer van het volk van Israël en pleitbezorger voor gerechtigheid.
Aartsengel Jeremiel

Christendom

 • In de christelijke traditie is Jeremiël een van de zeven aartsengelen.
 • Hier wordt hij vaak afgebeeld met een trompet, die hij zal blazen op de dag des oordeels.
 • In christelijke geschriften wordt Jeremiël aangeduid als een aartsengel.
 • Aartsengelen worden gezien als belangrijke boodschappers van God en als beschermers van de mensheid.
 • In deze context wordt “de overste van de troon” gezien als een aanduiding van Jeremiël’s hoge status en autoriteit onder de aartsengelen.

 

 

In de New Age-beweging

 • In de New Age-beweging wordt Jeremiël gezien als een spirituele gids en helper.
 • Sommigen geloven dat Jeremiël helpt met het vergeven van anderen en met het vinden van innerlijke vrede.
 • In deze context wordt  “de overste van de troon” geïnterpreteerd als Jeremiël die de leiding heeft over de spirituele hiërarchie van gidsen en helpers.
 • De troon wordt symbolisch gezien als de bron van goddelijke autoriteit, macht en wijsheid.
 • Jeremiël heeft veel wijsheid en zijn connectie met God en autoriteit gebruikt hij om je te leiden en beschermen.
Jeremiël's zwaard

Aartsengel Jeremiël en het Zwaard

Jeremiël wordt vaak afgebeeld met een zwaard in zijn hand. Dit zwaard heeft verschillende symbolische betekenissen

 

Bescherming

 • Het zwaard symboliseert Jeremiël’s rol als beschermer van de mensheid. Hij wordt gezien als een krachtige beschermer tegen kwade invloeden en negatieve energieën.
 • Dit zwaard wordt gezien als een symbool van moed en kracht. Jeremiël helpt mensen om te vechten voor wat ze geloven en om hun angsten te overwinnen.

 

Onderscheid tussen goed en kwaad

 • Het zwaard symboliseert Jeremiël’s vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij helpt mensen om de waarheid te zien en om de juiste keuzes te maken in hun leven.
 • Dit zwaard wordt gezien als een symbool van gerechtigheid. Jeremiël helpt mensen om eerlijkheid en rechtvaardigheid te bevorderen in de wereld.

 

Snijden door illusies

 • Het zwaard symboliseert Jeremiël’s vermogen om door illusies heen te snijden en de waarheid te onthullen. Hij helpt mensen om te zien wat er echt is en om zich te bevrijden van onjuiste overtuigingen.
 • Dit zwaard wordt gezien als een symbool van helderheid en inzicht. Jeremiël helpt mensen om hun innerlijke wijsheid te ontwikkelen en om hun ware potentieel te bereiken.

 

Transformatie

 • Het zwaard symboliseert Jeremiël’s kracht om mensen te helpen transformeren en te bevrijden van negatieve emoties en patronen. Hij helpt mensen om te vergeven, te genezen en om te groeien als persoon.
 • Dit zwaard wordt gezien als een symbool van hoop en vernieuwing. Jeremiël helpt mensen om een nieuw begin te maken en om hun leven te transformeren in iets moois.
scroll

Aartsengel Jeremiël en de Boekrol

Aartsengel Jeremiël wordt vaak afgebeeld met een boekrol in zijn hand. Deze boekrol heeft verschillende symbolische betekenissen:

 

Kennis en wijsheid

De boekrol symboliseert Jeremiël’s kennis van de goddelijke wetten en principes. Hij wordt gezien als een bron van wijsheid en inzicht voor de mensheid. De boekrol wordt ook wel gezien als een symbool van leren en onderwijs. Jeremiël helpt mensen om te leren en te groeien op spiritueel niveau.

 

Goddelijke boodschappen

De boekrol symboliseert Jeremiël’s rol als boodschapper van God. Hij brengt goddelijke boodschappen en leiding aan de mensheid. De boekrol is ook een symbool van profetie. Jeremiël helpt mensen om de toekomst te voorspellen en om de wil van God te begrijpen.

 

Het opschrijven van de levenslessen

De boekrol symboliseert Jeremiël’s rol als helper bij het opschrijven van de levenslessen van de mensheid. Hij helpt mensen om te leren van hun ervaringen en om te groeien als persoon. De boekrol wordt ook gezien als een symbool van het geheugen. Jeremiël helpt mensen om te onthouden wat belangrijk is en om hun levenslessen te delen met anderen.

 

De Akasha

In de New Age-beweging wordt de boekrol gezien als een symbool van de Akasha. De Akasha is een energetisch archief waarin alle informatie over het universum is opgeslagen. Jeremiël wordt gezien als een van de hoeders van het Akasha-archief en hij helpt mensen om toegang te krijgen.

trompet

Aartsengel Jeremiël en de Trompet

Aartsengel Jeremiël wordt soms afgebeeld met een trompet in zijn hand. De trompet heeft verschillende symbolische betekenissen

 

Aankondiging

De trompet symboliseert Jeremiël’s rol als aankondiger van belangrijke gebeurtenissen. Hij wordt gezien als een boodschapper van God die de mensheid waarschuwt voor komende veranderingen of gebeurtenissen. De trompet wordt gezien als een symbool van het oordeel. Jeremiël helpt mensen om te beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun acties en dat ze rekenschap afleggen aan God.

 

Opwekking

De trompet symboliseert Jeremiël’s vermogen om mensen te inspireren en te motiveren. Hij helpt mensen om hun ware potentieel te bereiken en om hun dromen te realiseren. De trompet wordt gezien als een symbool van hoop en optimisme. Jeremiël helpt mensen om te geloven in een betere toekomst en om door te zetten in moeilijke tijden.

 

Oproep tot actie

De trompet symboliseert Jeremiël’s oproep aan mensen om actie te ondernemen en om een verschil te maken in de wereld. Hij helpt mensen om hun talenten en gaven te gebruiken om de wereld te verbeteren. De trompet wordt gezien als een symbool van moed en kracht. Jeremiël helpt mensen om te vechten voor wat ze geloven en om onrecht te bestrijden.

 

De trompet als stem van God

In sommige tradities wordt de trompet gezien als een symbool van de stem van God. Jeremiël wordt gezien als een doorgeefluik van Goddelijke wil en wijsheid. De trompet wordt gezien als een symbool van goddelijke leiding. Jeremiël helpt mensen om de wil van God te begrijpen en om hun leven in overeenstemming te brengen met die wil.

Jeremiel en het boek

Aartsengel Jeremiël en de Witte Vlag

Aartsengel Jeremiël wordt soms afgebeeld met een witte vlag in zijn hand. De witte vlag heeft verschillende symbolische betekenissen.

 

Vrede

De witte vlag is het universele symbool van vrede en wapenstilstand. Jeremiël wordt gezien als een brenger van vrede en harmonie, zowel in de wereld als in het hart van mensen. De witte vlag wordt gezien als een symbool van vergeving en verzoening. Jeremiël helpt mensen om conflicten op te lossen en om vrede te sluiten met elkaar.

 

Overwinning

In sommige tradities wordt de witte vlag gezien als een symbool van overwinning over kwade machten. Jeremiël wordt gezien als een krachtige beschermer die mensen helpt om te overwinnen in hun strijd tegen duisternis en negativiteit. De witte vlag wordt gezien als een symbool van hoop en optimisme. Jeremiël helpt mensen om te geloven in een betere toekomst en om te overwinnen in moeilijke tijden.

 

Zuiverheid en onschuld

De witte vlag symboliseert zuiverheid, onschuld en reinheid. Jeremiël wordt gezien als een engel van licht die mensen helpt om hun ware potentieel te bereiken. Ook helpt hij mensen om te leven in overeenstemming met goddelijke wil. De witte vlag wordt gezien als een symbool van spirituele groei en ontwikkeling. Jeremiël helpt mensen zo om te leren en te groeien op spiritueel niveau en om dichter bij God te komen.

 

Bescherming

In sommige tradities wordt de witte vlag gezien als een symbool van bescherming. Jeremiël wordt gezien als een krachtige beschermer die mensen helpt om zich te weren tegen kwade invloeden en negatieve energieën. De witte vlag wordt ook gezien als een symbool van veiligheid en geborgenheid. Jeremiël helpt mensen om zich geliefd en beschermd te voelen door God.

Jeremiel

Aartsengel Jeremiël en Spirituele Transformatie

Jeremiël is een krachtige bondgenoot die je helpt op je pad van spirituele transformatie en groei. Hij helpt je op verschillende manieren om je angsten en blokkades te overwinnen en om je ware potentieel te bereiken.

Aartsengel Jeremiël leidt je op verschillende manieren naar je ware levensdoel. Probeer een van de onderstaande manieren of combineer ze om vooruitgang te boeken met je keuzes, beslissingen en je levensdoel:

 

Ontdekken van je passie

Jeremiël helpt je om je innerlijke passie en motivatie te ontdekken. Hij helpt je om te zien waar je hart sneller van gaat kloppen en wat je echt wilt in het leven. Door te leven vanuit je passie, kom je dichter bij je ware levensdoel. Je ervaart zo meer voldoening en geluk in je werk en in je leven.

 

Ontwikkeling van je talenten

Jeremiël helpt je om je talenten en gaven te ontwikkelen. Hij helpt je om te zien wat je unieke capaciteiten zijn en hoe je deze gebruikt om een verschil te maken in de wereld. Door je talenten te gebruiken, bereik je je ware levensdoel zet je je passie om in een carrière of een levenswerk dat je vervult.

 

Genade en vergeving

Jeremiël helpt je om te vergeven, zowel jezelf als anderen. Dit is essentieel voor spirituele groei, want wrok en schuldgevoelens kunnen je er van weerhouden om je ware potentieel te bereiken. Door te vergeven, maak je ruimte voor liefde en compassie in je hart.

 

Moed en kracht

Jeremiël geeft je de moed om je angsten onder ogen te zien en te overwinnen. Hij helpt je om je innerlijke kracht te vinden en te geloven in jezelf. Angst weerhoudt je ervan om je dromen na te jagen en je ware potentieel te bereiken. Aartsengel Jeremiël helpt je om door je angsten heen te breken en je ware kracht te ontketenen. Hij helpt je om onderscheid te maken tussen wat goed is voor jou en wat niet. Jeremiël helpt je om te zien door de illusies heen en de waarheid te erkennen. Dit is essentieel voor het maken van juiste keuzes.

 

Innerlijke wijsheid en intuïtie

Jeremiël helpt je om je intuïtie te ontwikkelen en te luisteren naar je innerlijke wijsheid. Hij helpt je om te onthullen wat je ziel je te vertellen heeft. Door te luisteren naar je innerlijke wijsheid, kun je de juiste keuzes maken in je leven.

 

Bescherming en begeleiding

Jeremiël beschermt je tijdens je spirituele reis. Hij helpt je om obstakels te overwinnen en om op het juiste pad te blijven. Hij is een trouwe gids die je altijd zal bijstaan. Jeremiël helpt je om te leren van tegenslagen en obstakels. Hij helpt je om te zien dat deze ervaringen je sterker en wijzer kunnen maken. Door te leren van je fouten, kun je betere keuzes maken in de toekomst.

 

Vertrouwen

Jeremiël helpt je om te vertrouwen op je innerlijke kompas en te geloven in je eigen capaciteiten. Dit is essentieel voor het maken van moedige keuzes en het volgen van je dromen. Hij helpt je om te geloven dat je altijd op de juiste plek bent op het juiste moment. Dit helpt je om met meer gemak en vertrouwen keuzes te maken.

 

Liefde en compassie

Jeremiël helpt je om meer liefde en compassie te hebben voor jezelf en anderen. Hij helpt je om te onvoorwaardelijk lief te hebben, zelfs in moeilijke tijden. Liefde en compassie zijn de sleutels tot een gelukkig en vervuld leven.

 

Tekenen dat je op het juiste pad bent

 • Je ervaart meer vreugde en voldoening in je leven.
 • Je voelt je meer verbonden met jezelf en met de wereld om je heen.
 • Je hebt het gevoel dat je een verschil maakt in de wereld.

Aartsengel Jeremiël en Spirituele Transformatie

Jeremiël is een krachtige bondgenoot die je helpt op je pad van spirituele transformatie en groei. Hij doet dat op verschillende manieren om je angsten en blokkades te overwinnen en om je ware potentieel te bereiken.

Aartsengel Jeremiël leidt je op verschillende manieren naar je ware levensdoel. Probeer een van de onderstaande manieren of combineer ze om vooruitgang te boeken met je keuzes, beslissingen en je levensdoel:

 

Ontdekken van je passie

Jeremiël helpt je om je innerlijke passie en motivatie te ontdekken. Hij helpt je om te zien waar je hart sneller van gaat kloppen en wat je echt wilt in het leven. Door te leven vanuit je passie, kom je dichter bij je ware levensdoel. Je ervaart zo meer voldoening en geluk in je werk en in je leven.

 

Ontwikkeling van je talenten

Jeremiël helpt je om je talenten en gaven te ontwikkelen. Hij helpt je om te zien wat je unieke capaciteiten zijn en hoe je deze te gebruiken om een verschil te maken in de wereld. Door je talenten te gebruiken zet je je passie omin een carrière of een levenswerk dat je vervult.

 

Genade en vergeving

Jeremiël helpt je om te vergeven, zowel jezelf als anderen. Dit is essentieel voor spirituele groei, want wrok en schuldgevoelens kunnen je er van weerhouden om je ware potentieel te bereiken. Door te vergeven, maak je ruimte voor liefde en compassie in je hart.

 

Moed en kracht

Jeremiël geeft je de moed om je angsten onder ogen te zien en te overwinnen. Hij helpt je om je innerlijke kracht te vinden en te geloven in jezelf. Angst weerhoudt je ervan om je dromen na te jagen en je ware potentieel te bereiken. Aartsengel Jeremiël helpt je om door je angsten heen te breken en je ware kracht te ontketenen. Hij helpt je om onderscheid te maken tussen wat goed is voor jou en wat niet. Jeremiël helpt je om te zien door de illusies heen en de waarheid te erkennen. Dit is essentieel voor het maken van juiste keuzes.

 

Innerlijke wijsheid en intuïtie

Jeremiël helpt je om je intuïtie te ontwikkelen en te luisteren naar je innerlijke wijsheid. Hij helpt je om te onthullen wat je ziel je te vertellen heeft. Door te luisteren naar je innerlijke wijsheid, kun je de juiste keuzes maken in je leven.

 

Bescherming en begeleiding

Jeremiël beschermt je tijdens je spirituele reis. Hij helpt je om obstakels te overwinnen en om op het juiste pad te blijven. Hij is een trouwe gids die je altijd zal bijstaan. Jeremiël helpt je om te leren van tegenslagen en obstakels. Hij helpt je om te zien dat deze ervaringen je sterker en wijzer kunnen maken. Door te leren van je fouten, kun je betere keuzes maken in de toekomst.

 

Vertrouwen

Jeremiël helpt je om te vertrouwen op je innerlijke kompas en te geloven in je eigen capaciteiten. Dit is essentieel voor het maken van moedige keuzes en het volgen van je dromen. Hij helpt je om te geloven dat je altijd op de juiste plek bent op het juiste moment. Dit helpt je om met meer gemak en vertrouwen keuzes te maken.

 

Liefde en compassie

Jeremiël helpt je om meer liefde en compassie te hebben voor jezelf en anderen. Hij helpt je om te onvoorwaardelijk lief te hebben, zelfs in moeilijke tijden. Liefde en compassie zijn de sleutels tot een gelukkig en vervuld leven.

 

 

Tekenen dat je op het juiste pad bent

 • Je ervaart meer vreugde en voldoening in je leven.
 • Je voelt je meer verbonden met jezelf en met de wereld om je heen.
 • Je hebt het gevoel dat je een verschil maakt in de wereld.
jeremiel paars

De kleur paars en Aartsengel Jeremiël

De kleur die het meest met Aartsengel Jeremiël wordt geassocieerd is paars. Paars is de kleur van transformatie, spirituele wijsheid, en mededogen. Het is ook de kleur van de kruinchakra, die verbonden is met onze spirituele verbinding en ons Hoger Zelf.

 

De symboliek van paars in de spiritualiteit

Paars is een kleur met een rijke symboliek in de spirituele wereld en wordt al eeuwenlang geassocieerd met:

Spiritualiteit en religie

Paars is de kleur van de kruinchakra, die verbonden is met spiritualiteit, hogere bewustzijn en verbinding met het goddelijke. In veel religies wordt paars gedragen door geestelijken en priesters om hun spirituele autoriteit  te symboliseren.

 

Wijsheid en kennis

Paars is de kleur van intuïtie, inzicht en wijsheid. Het symboliseert het vermogen om de waarheid te zien en te begrijpen. In de tarot symboliseert de kleur paars de kaart “De Kluizenaar”, die staat voor introspectie en het zoeken naar innerlijke wijsheid.

 

Kracht en transformatie

Paars is de kleur van transformatie, verandering en kracht. Het symboliseert het vermogen om oude patronen te doorbreken en nieuwe wegen in te slaan. In de alchemie werd paars geassocieerd met de transformatie van lood in goud.

 

Luxe en koninklijkheid

Paars is de kleur van luxe, koninklijkheid en prestige. Het symboliseert rijkdom, macht en overvloed. In de middeleeuwen was paars een dure kleur om te produceren en werd het daarom alleen gedragen door de adel.

 

Creativiteit en passie

Paars is de kleur van creativiteit, passie en inspiratie. Het symboliseert het vermogen om nieuwe ideeën te genereren en je dromen te realiseren. In de kunst wordt paars vaak gebruikt om emoties zoals passie, liefde en verdriet te uiten.

 

Hoe Jeremiël de kleur paars belichaamt

 

Transformatie

Jeremiël helpt je om te transformeren en te groeien op spiritueel niveau. Hij helpt je om je angsten en blokkades te overwinnen, en om je ware potentieel te bereiken.

 

Spirituele wijsheid

Jeremiël helpt je om je intuïtie te ontwikkelen en om meer inzicht te krijgen in je leven. Hij helpt je om de wijsheid van je ziel te ontsluiten.

 

Mededogen

Jeremiël helpt je om meer compassie te hebben voor jezelf en anderen. Hij helpt je om te vergeven en om liefde te brengen in de wereld.

Aartsengel Jeremiel en Wit

Aartsengel Jeremiël en de kleur wit

De kleur wit wordt al eeuwenlang geassocieerd met Aartsengel Jeremiël. In de spirituele wereld symboliseert wit zuiverheid, licht, onschuld, vrede en perfectie. Deze associaties komen perfect overeen met de missie en energie van Jeremiël, die bekend staat als de aartsengel van vergeving, troost en innerlijke vrede.

 

Symboliek van wit in de spirituele wereld

 

Zuiverheid

Wit is de kleur van onschuld en reiniging. Het vertegenwoordigt het streven naar een zuiver hart en geest, vrij van negatieve gedachten en emoties.

 

Licht

Wit is de kleur van licht en helderheid. Het symboliseert de goddelijke waarheid, wijsheid en verlichting. In de context van Jeremiël staat wit voor het licht van Goddelijke liefde en compassie. 

 

Vrede

Wit is de kleur van vrede en harmonie. Het symboliseert een staat van kalmte, rust en evenwicht. Jeremiël helpt mensen om innerlijke vrede te vinden en conflicten op te lossen.

 

Perfectie

Wit is de kleur van perfectie en heelheid. Het vertegenwoordigt het streven naar een hoger niveau van bewustzijn en spirituele ontwikkeling.

 

Hoe Jeremiël de kleur wit belichaamt

 

Aartsengel van vergeving

Wit is de kleur van vergeving. Jeremiël helpt mensen om zichzelf en anderen te vergeven, waardoor ze innerlijke vrede en genezing kunnen ervaren.

 

Brenger van troost

Wit is de kleur van troost en compassie. Jeremiël biedt troost en ondersteuning aan mensen die rouwen, lijden of zich verloren voelen.

 

Gids op het spirituele pad

Wit is de kleur van spirituele ontwikkeling. Jeremiël helpt mensen om te groeien op spiritueel niveau en dichter bij God te komen.

 

De energie van Jeremiël en de kleur wit integreren in je leven

 

Draag witte kleding

Het dragen van witte kleding helpt je om je te verbinden met de energie van Jeremiël en de kwaliteiten die hij vertegenwoordigt.

 

Mediteer met wit licht

Visualiseer wit licht dat je lichaam en geest omhult tijdens meditatie. Dit helpt je om te ontspannen, te reinigen en te verbinden met je innerlijke vrede.

 

Omring jezelf met witte bloemen

Witte bloemen, zoals rozen, lelies en jasmijn, symboliseren zuiverheid, vrede en licht. Ze helpen je om een ​​rustige en serene sfeer in je huis te creëren.

 

Bid tot Aartsengel Jeremiël

Vraag Jeremiël om je te helpen met vergeving, troost, innerlijke vrede en spirituele ontwikkeling.

De kleur wit is een krachtig symbool dat nauw verbonden is met Aartsengel Jeremiël. Door de energie van wit te integreren in je leven, verbind je je met de kwaliteiten van zuiverheid, licht, vrede en perfectie die Jeremiël vertegenwoordigt.

Aartsengel Jeremiel en Goud

Aartsengel Jeremiël en de kleur goud

Naast de kleur wit wordt Aartsengel Jeremiël ook vaak geassocieerd met de kleur goud. In de spirituele wereld symboliseert goud goddelijke wijsheid, verlichting, kracht, overvloed en bescherming. Deze associaties komen overeen met de rol van Jeremiël als boodschapper van God, beschermer van de mensheid en gids op het spirituele pad.

 

Symboliek van goud in de spirituele wereld

 

Goddelijke wijsheid

Goud is de kleur van goddelijke wijsheid en verlichting. Het vertegenwoordigt het hoogste niveau van kennis en inzicht. Jeremiël helpt mensen om de goddelijke waarheid te begrijpen en te leven in overeenstemming met Goddelijke wil.

 

Kracht en overvloed

Goud is de kleur van kracht en overvloed. Het symboliseert de kracht van God en de overvloed van het universum. Jeremiël helpt mensen om hun innerlijke kracht te ontdekken en te manifesteren wat ze nodig hebben in hun leven.

 

Bescherming

Goud is de kleur van bescherming. Het symboliseert de bescherming van God en de hemelse machten. Jeremiël beschermt mensen tegen kwade invloeden en helpt hen om veilig te blijven op hun spirituele pad.

 

Hoe Jeremiël de kleur goud belichaamt

 

Boodschapper van God

Goud is de kleur van goddelijke boodschappen. Jeremiël fungeert als een boodschapper van God en brengt goddelijke wijsheid en leiding aan de mensheid.

 

Beschermer van de mensheid

Goud is de kleur van bescherming. Jeremiël beschermt mensen tegen kwade invloeden en helpt hen om te overwinnen in moeilijke tijden.

 

Gids op het spirituele pad

Goud is de kleur van spirituele ontwikkeling. Jeremiël helpt mensen om te groeien op spiritueel niveau en dichter bij God te komen.

 

De energie van Jeremiël en de kleur goud integreren in je

 

Draag gouden sieraden

Het dragen van gouden sieraden helpt je om je te verbinden met de energie van Jeremiël en de kwaliteiten die hij vertegenwoordigt.

 

Mediteer met goudkleurig licht

Visualiseer goudkleurig licht dat je lichaam en geest omhult tijdens meditatie. Dit helpt je om je te verbinden met je innerlijke kracht, wijsheid en overvloed.

 

Omring jezelf met gouden voorwerpen

Gouden voorwerpen, zoals kaarsen, beelden en kristallen, helpen je om een ​​warme en inspirerende sfeer in je huis te creëren.

 

Bid tot Aartsengel Jeremiël

Vraag Jeremiël om je te helpen met wijsheid, kracht, overvloed en bescherming op je spirituele pad.

De kleur goud is een krachtig symbool dat nauw verbonden is met Aartsengel Jeremiël. Door de energie van goud te integreren in je leven, verbind je je met de kwaliteiten van goddelijke wijsheid, kracht, overvloed en bescherming die Jeremiël vertegenwoordigt.

altaar

Met Aartsengel Jeremiël werken

Aartsengel Jeremiël is een krachtige en liefdevolle bondgenoot die je helpt op je spirituele pad. Hij brengt je vergeving, overwinning en innerlijke rust . Door met Aartsengel Jeremiël te werken, versnel je je spirituele transformatie. Voel je vrij om Jeremiël uit te nodigen wanneer je op zoek bent naar antwoorden of hulp. Hieronder vind je een aantal praktische manieren om met Jeremiël aan de slag te gaan.

 

Meditatie

Mediteer met Aartsengel Jeremiël om je te verbinden met zijn energie en om te ontvangen wat je nodig hebt. Visualiseer Jeremiël in je geest en vraag hem om je te helpen met je angsten, blokkades, of andere issues.

Visualiseer Jeremiël in je geest en vraag hem om je te helpen.

 1. Ga op een comfortabele plek zitten en sluit je ogen.
 2. Adem diep in en ontspan je lichaam.
 3. Visualiseer Aartsengel Jeremiël voor je.
 4. Herhaal het mantra van Jeremiël: “Jeremiël, help me om te vergeven en te transformeren. Help me om mijn ware potentieel te bereiken.”
 5. Mediteer zo lang als je wilt.
 6. Wanneer je klaar bent, kom dan langzaam terug naar het hier en nu.

 

Gebed

Bid tot Jeremiël om hulp en ondersteuning te ontvangen. Vraag hem om je te helpen met het nemen van een moeilijke beslissing of om je te steunen. Ga rustig zitten en spreek vanuit je hart  –  hardop of met je innerlijke stem  –  en vertel Jeremiël wat je dwars zit. Vraag deze liefdevolle aarstengel om advies, steun en hulp.

 

Een geschreven verzoek

 1. Schrijf een brief aan Aartsengel Jeremiël.
 2. Vertel hem over je angsten, zorgen en dromen.
 3. Vraag hem om je te helpen en te begeleiden.
 4. Bedank hem voor zijn liefde en ondersteuning.

 

Engelenkaarten en een affirmatie

Er zijn veel engelenkaarten beschikbaar met afbeeldingen van Aartsengel Jeremiël. Gebruik deze kaarten om je te verbinden met Jeremiël’s energie en maak een affirmatie die voor jou toepasselijk is. Zet de kaart dan ergens neer waar je deze vaak tegenkomt en telkens wanneer je de kaart ziet herhaal je de affirmatie drie keer.

 

Edelstenen

De amethist is de edelsteen die met Jeremiël wordt geassocieerd. Deze steen helpt je om te ontspannen, je zorgen los te laten en je intuïtie te versterken.

 • Draag een amethist om je te verbinden met Jeremiël.
 • Leg een amethist op je derde oog tijdens meditatie.
 • Gebruik amethist in je gebeden tot Jeremiël.

Jeremiel-kaarten

Visualisatie om je te verbinden met Aartsengel Jeremiël

 1. Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt.
 2. Ga comfortabel zitten of liggen, sluit je ogen en neem een paar diepe ademhalingen.
 3. Adem langzaam in en voel hoe je lichaam ontspant met elke uitademing.
 4. Visualiseer een prachtige, serene omgeving.
 5. Belangrijk is dat je je er kalm en vredig voelt.
 6. bijvoorbeeld een veld vol bloemen, een helderblauw meer, of een bos met hoge bomen.
 7. Je voelt de zon op je gezicht, de wind in je haren en de zachte bries op je huid.
 8. Hoor de geluiden van de natuur om je heen.
 9. De vogels zingen, de wind fluistert door de bomen en het water kabbelt zachtjes tegen de oever.
 10. Voel de rust en vrede van deze omgeving.
 11. Visualiseer dat Aartsengel Jeremiël voor je verschijnt.
 12. Hij is een stralende, liefdevolle figuur met vleugels van licht en hij draagt een lang gewaad.
 13. Maak oogcontact met Jeremiël en voel zijn liefdevolle energie.
 14. Vraag hem om je te helpen met wat je nodig hebt.
 15. Visualiseer dat Jeremiël je omhult met zijn licht.
 16. Voel hoe zijn liefde en heling je lichaam en geest vullen.
 17. Neem de tijd om te genieten van dit moment van verbinding met Jeremiël.
 18. Bedank hem voor zijn hulp en laat hem weten dat je hem vertrouwt.
 19. Stel Jeremiël een vraag over je levensdoel.
 20. Luister aandachtig naar zijn antwoord.
 21. Mogelijk hoor je dit in je gedachten, of krijg je een gevoel of een intuïtieve ingeving.
 22. Bedank Jeremiël voor zijn antwoord.

Neem de tijd om te reflecteren op wat je hebt ervaren. Doe dit door in je dagboek te schrijven of door er met iemand over te praten. Herhaal deze visualisatie zo vaak als je wilt.

 

Conclusie

Zoels je hebt gelezen is Aartsengel Jeremiël een veelzijdige Aartsengel. Hij biedt hulp bij veel facetten van je leven. Een van de grote onderdelen van zijn werk, dat je overal in merkt, is dat hij graag balans brengt in je leven. Ik wens je veel plezier van het werken met Aartsengel Jeremiël.

5 Reacties

 1. Henny

  Bedankt voor de kennismaking met Jeremiël.
  Nog onbekend voor mij.
  Ik had dezelfde gedachte als Lia.
  Michaël kwam steeds bij me boven.

  Antwoord
  • admin

   Dat is begrijpelijk want Aartsengel Michael is een van de bekendste engelen. Dat taken overlappen is ook normaal in de engelenwereld en dat kan verwarring creëren.

   Antwoord
 2. Lia

  Tijdens het lezen van je bijdrage dacht ik echt dat het schrijven om aartsengel Michael ging, zijn beeld kwam ook steeds in mij naar voren.

  Antwoord
  • admin

   Het werk van een aantal Aartsengelen overlapt soms op redelijke groot gebied, maar het gaat om de benadering die de Aartsengel heeft waar het verschil ligt.

   Antwoord
 3. Pia Scheffers

  bedank voor de zeer uitgebreide informatie, Annelies
  groetjes van Pia

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *