Aartsengel Gabriël

Engelen | 15 reacties

Aartsengel Gabriël is een van de zeven aartsengelen in het jodendom en het christendom. Zijn naam betekent “God is mijn kracht” in het Hebreeuws. Hij staat bekend als de boodschapper van God en hij wordt vaak afgebeeld met verschillende symbolen. In deze blog onderzoeken we de symbolen en hoe Aartsengel Gabriël ermee wordt geassocieerd.

Gabriel scepter

Er zijn verschillende voorbeelden van verhalen in de christelijke traditie die de associatie van de symbolen met Gabriël verklaren. Hier zijn de symbolen en daaronder vind je hun verhalen.

 • De lelie: Die vaak wordt geïnterpreteerd als een symbool van zuiverheid en onschuld.
 • Een trompet: Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een symbool van macht en autoriteit.
 • De stralende lantaarn: Die vaak wordt geïnterpreteerd als een symbool van licht en begeleiding.
 • Een tak uit het paradijs: Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een symbool van leven en overvloed.
 • De boekrol: Die vaak wordt geïnterpreteerd als een symbool van Gods woord.
 • Een scepter: Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een symbool van autoriteit en macht.
Aartsengel Gabriel Lelie

De Lelie

De Aankondiging aan Maria is een cruciale gebeurtenis in de christelijke geschiedenis en markeert het begin van de menswording van Jezus. Zoals verteld in het evangelie van Lucas, verscheen Aartsengel Gabriël aan Maria. Hij kondigde aan dat zij zwanger zou worden en de Zoon van God zou baren door een maagdelijke geboorte. Gabriëls boodschap was er een van grote vreugde en eer, maar er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Maria’s nederige aanvaarding van deze goddelijke roeping heeft de weg geëffend voor het heil van de mensheid.

In veel afbeeldingen van de Annunciatie wordt Gabriël afgebeeld met een lelie in zijn hand. De lelie is een symbool van zuiverheid en maagdelijkheid, wat past bij een gebeurtenis waarbij de onbevlekte ontvangenis betrokken was. Het is ook een symbool van het goddelijke licht dat Gabriël met zich meebracht. Evenals de hoop en het nieuwe leven dat hij beloofde.

De Aankondiging is een herinnering aan Gods liefde voor de mensheid en zijn bereidheid om in ons leven in te grijpen. Het is ook een herinnering aan Maria’s geloof en gehoorzaamheid, die haar tot een waardig vat voor de Zoon van God maakten.

Aartsengel Gabriel bazuin

De Trompet (bazuin)

In de christelijke traditie wordt Gabriël vaak afgebeeld als iemand die op een trompet blaast om de terugkomst van Christus aan te kondigen. Deze beeldspraak is gebaseerd op verschillende passages in het Nieuwe Testament, waar staat dat “Hij zijn engelen zal zenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen vergaren uit de vier windstreken, van het ene einde van de hemel tot het andere.”

De trompet is een krachtig symbool van oordeel en verkondiging. Het gebruik ervan suggereert dat de terugkomst een gedenkwaardige gebeurtenis is die de hele mensheid betreft. Het feit dat het Gabriël is die op de bazuin blaast, oppert dat hij een bijzondere rol speelt in deze gebeurtenis. Met name omdat hij ook de geboorte van Jezus aan Maria aankondigde.

De beeldspraak van Gabriël die op een trompet blaast om de terugkomst van Christus aan te kondigen, wordt al eeuwenlang door kunstenaars en schrijvers gebruikt. Het is een krachtig en suggestief beeld dat heeft bijgedragen aan het vormen van het christelijke begrip van deze gebeurtenis.

Naast de bazuin wordt Gabriël ook afgebeeld met andere symbolen van de terugkomst, zoals een boekrol of een boek. Deze symbolen geven aan dat hij de gebeurtenis niet alleen verkondigt, maar ook vastlegt voor het nageslacht.

Het beeld van Gabriël die op een trompet blaast om de terugkomst van Christus aan te kondigen, herinnert ons eraan dat deze gebeurtenis met hoop en vreugde kan worden verwelkomd. Het is een teken dat God de geschiedenis onder controle heeft en dat hij uiteindelijk zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid tot stand zal brengen.

De stralende Lantaarn van Gabriel

De Stralende Lantaarn

In het boek Daniël heeft de profeet Daniël een reeks visioenen die zowel verbijsterend als verontrustend zijn. Hij ziet beelden van oorlogen, hongersnood en onderdrukking, en hij voelt zich verward en overweldigd. Om Daniël te helpen zijn visioenen te begrijpen, stuurt God Aartsengel Gabriël naar hem toe. Gabriël verschijnt aan Daniël in een stralend licht, met een stralende lantaarn in zijn hand. De lantaarn staat symbool voor goddelijke leiding en verlichting, en vertegenwoordigt Gods verlangen om Daniël te helpen de betekenis van zijn visioenen te begrijpen.

Gabriël’s aanwezigheid is geruststellend voor Daniël, en hij legt geduldig de betekenis van de visioenen uit aan de profeet. Hij vertelt Daniël dat de visioenen een blik in de toekomst zijn en dat ze een waarschuwing zijn voor de gevolgen van zonde en ongehoorzaamheid. Gabriël vertelt Daniël ook dat er hoop is en dat God uiteindelijk zal zegevieren over het kwaad.

De stralende lantaarn die Gabriël bij zich draagt, herinnert ons eraan dat zelfs in de donkerste tijden Gods licht nog steeds aanwezig is. Het is een symbool van hoop en zekerheid, en het herinnert ons eraan dat we nooit alleen zijn.

Aartsengel Gabriel Hof van Eden<br />

De tak uit het paradijs

In het Bijbelse was de Hof van Eden een plaats van perfectie en onschuld. Een heiligdom dat onaangetast was door de harde realiteit van de wereld buiten de muren. Om dit idyllische rijk te beschermen, gaf God aartsengel Gabriël de taak om de ingang te bewaken. Gabriël, een figuur met een enorme kracht en uitstraling, waakte bij de poort van de tuin. Hij zorgde ervoor dat alleen degenen die waardig werden geacht, de heilige grond konden betreden.

Gabriël wordt vaak afgebeeld met een tak van de Boom des Levens. Een symbool van eeuwig leven en zegeningen voor degenen die in de omheining van de Hof van Eden wonen. De tak, met zijn groene bladeren en levendige bloesems, vertegenwoordigt de belofte van onsterfelijkheid en de oneindige genade van God.

Gabriël’s dubbele rol als beschermer en verkondiger van goddelijke zegeningen benadrukt zijn betekenis als hemelse bewaker. Hij staat als een barrière voor de krachten van het duister en beschermt de Hof tegen verleidingen en corruptie.

Het beeld van Gabriël die een tak uit het paradijs draagt is een symbool van hoop en vernieuwing. Het is een belofte van eeuwig leven en de zegeningen die voortkomen uit het volgen van het pad van gerechtigheid.

Gabriël’s aanwezigheid bij de ingang van de Hof dient als een voortdurende herinnering aan Gods waakzame oog en Zijn bescherming. Het is bewijs van de kracht van goddelijke genade en de belofte van een hersteld paradijs met harmonie en perfectie.

Hof van Eden en Gabriel

De Boekrol

In het evangelie van Lucas verschijnt Aartsengel Gabriël aan de bejaarde priester Zacharias terwijl hij wierook offert in de tempel. Gabriël, een figuur met een immense uitstraling en kracht, staat voor Zacharias. Hij brengt een boodschap die zowel verbazingwekkend als vreugdevol is. Gabriël kondigt aan dat Zacharias onvruchtbare vrouw, Elizabeth, ondanks hun hoge leeftijd een zoon zal baren. Deze wonderbaarlijke geboorte betekent de komst van een grote profeet, Johannes de Doper.

Terwijl Gabriël dit belangrijke nieuws brengt, houdt hij een boekrol in zijn hand. De boekrol, ontvouwd en voorzien van goddelijk schrift, vertegenwoordigt de boodschap die Gabriël is toevertrouwd om over te brengen. Het is een symbool van Gods woord, het goddelijke decreet dat een cruciaal moment in de geschiedenis teweeg zal brengen.

De aanwezigheid van de boekrol benadrukt ook Gabriëls rol als boodschapper van God. Hij werkt als kanaal tussen het hemelse rijk en de aardse sfeer. De boekrol dient als een tastbare weergave van deze hemelse verbinding en benadrukt Gabriëls verantwoordelijkheid als drager van Gods boodschappen.

Dit verhaal is door de geschiedenis heen een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars en theologen. De boekrol symboliseert de goddelijke wil en de ontvouwing van Gods plan. De aanwezigheid van Gabriël, stralend met goddelijk licht, benadrukt het belang van de boodschap die hij brengt. De boodschap die de loop van de geschiedenis zal veranderen.

Gabriel en de scepter

De Scepter

Gabriël wordt vaak afgebeeld voor de troon van God, stralend met goddelijk licht en de belichaming van gerechtigheid en gezag. Zijn aanwezigheid benadrukt zijn nabijheid tot God en zijn rol als boodschapper van de goddelijke wil.

Gabriël’s positie voor de troon benadrukt zijn status als een van de hoogste Aartsengelen, aan wie belangrijke verantwoordelijkheden zijn toevertrouwd. Hij heeft de taak om Gods decreten uit te voeren en boodschappen over te brengen aan profeten. Ook houdt hij toezicht op de aangelegenheden van de wereld.

De scepter die Gabriël draagt, symboliseert zijn gezag en macht als hemels wezen en is een embleem van leiderschap.  Het vertegenwoordigt Gabriëls rol in het handhaven van de goddelijke orde en het verzekeren van de vervulling van Gods plannen.

De combinatie van Gabriël’s nabijheid tot de troon en zijn bezit van de scepter benadrukt zijn uitmuntendheid onder de engelenscharen. Hij is een figuur met enorme macht en invloed, maar hij blijft nederig en toegewijd aan het dienen van Gods wil.

Soms is de scepter van Gabriël versierd met edelstenen, wat het belang van zijn rol nog meer benadrukt. De edelstenen vertegenwoordigen de verschillende facetten van Gabriël’s gezag, zoals zijn rol als boodschapper, beschermer en heraut van goddelijk oordeel.

Gabriël die voor de troon van God staat, met een scepter in zijn hand, dient als een krachtige herinnering aan de goddelijke orde en de aanwezigheid van hemelse wezens die toezicht houden op de zaken van het universum. Het is een symbool van Gods soevereiniteit en het gezag dat aan Gabriël is.

Aartsengel Gabriel helpt je

Aartsengel Gabriël helpt je

Aartsengel Gabriël helpt je op vele manieren, waaronder:

 • Communicatie: Gabriël is de patroonheilige van communicatie en boodschappers. Hij kan je helpen om effectiever te communiceren en je duidelijker uit te drukken.
 • Creativiteit: Gabriel is ook de patroonheilige van schrijvers, kunstenaars en muzikanten. Hij kan je helpen om je creativiteit aan te boren en je unieke gaven tot uitdrukking te brengen.
 • Waarheid: Gabriël staat bekend als de engel van de waarheid. Hij kan je helpen om de waarheid in jezelf en in anderen te zien.
 • Begeleiding: Gabriël kan je ook helpen om je weg te vinden en verstandige beslissingen te nemen.

 

Hoe te mediteren met Aartsengel Gabriël

Om met Aartsengel Gabriël te mediteren, zoek je een rustige en comfortabele plek waar je niet gestoord wordt. Zet rustige muziek op en steek een witte kaars aan.

 1. Zorg dat je in een ontspannen houding zit of ligt.
 2. Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem.
 3. Stel je voor dat je omringd bent door een wit licht. Dit licht is de liefde en bescherming van Aartsengel Gabriël.
 4. Roep Aartsengel Gabriël aan om naar je toe te komen. Denk iets als:
  “Aartsengel Gabriël, ik roep je aan om nu bij mij te zijn.
  Help me alstublieft om contact te maken met je licht en liefde.”
 5. Merk de aanwezigheid van Aartsengel Gabriël op. Misschien verschijnt hij in een visioen aan je, of voel je gewoon zijn aanwezigheid om je heen.
 6. Welk symbool heeft de Aartsengel bij zich? Dit geeft je een teken van zijn intentie.
 7. Vraag Aartsengel Gabriël om je te helpen met alles wat je nodig hebt. Hij kan je leiding, inspiratie of heling geven.
 8. Mediteer met Aartsengel Gabriël zo lang als je wilt. Wanneer je klaar bent, bedank hem dan voor zijn aanwezigheid en begeleiding.

 

Andere associaties met Aartsengel Gabriël

 • Enkele rituelen en associaties met Aartsengel Gabriël zijn:
 • Kleur: Wit
 • Kristallen: Seleniet, maansteen en heldere kwarts
 • Etherische oliën: Lavendel, kamille en wierook
 • Dag van de week: maandag
 • Planeet: Maan

 Gebruik deze elementen tijdens je energiewerk om contact te maken met Aartsengel Gabriël. Draag bijvoorbeeld witte kleding, houd een wit kristal vast of brand lavendelwierook wanner je met hem mediteert. Doe dit dan het liefst op een maandag of tijdens de nieuwe maan.

 

Conclusie

Aartsengel Gabriël is een krachtige en liefdevolle engel die je op veel manieren kan helpen. Als je op zoek bent naar leiding, inspiratie of heling, moedig ik je aan om hem aan te roepen. Zorg wel dat je wanneer je engelen aanroept altijd onderscheid maakt. Is het een lichte, veilige energie? Zijn de adviezen die je ontvangt constructief? Als dat zo is dan werk je met een engel of Aartsengel. Krijg je een onprettig gevoel of negatieve adviezen die je aan het twijfelen maken? Roep dan Aartsengel Michael aan om de energie die bij je is in het Licht te brengen.

15 Reacties

 1. Leonne Driessen

  Dankjewel voor de inhoud en de tips in de mail.
  Zorgt weer voor verdieping

  Antwoord
 2. Dorien Bonnes

  Dag Annelies,

  ik werk al heel lang met Aartsengelen en super mooie ervaringen. wat ik lees is niet nieuw, maar ik ontvang je nieuwsbrief en vind altijd leuk je artikelen te volgen. Zelf werk ik veel met deze aartsengel om de weg van accession te vervolgen.

  Ik wou even wat bijzonders delen. Mijn zusje, zo sceptisch en nuchter als maar kan, heeft een kinderwens. Na miskraam is ze erg bang en ongerust en dit uit zich in alles. Dus ook hierbij is Aartsengel Gabriel de aangewezen engel natuurlijk.

  Mijn zusje, nooit opengestaan voor mijn verhalen en ervaringen en daarnaast nog haar nuchterheid, gaat ineens kletsen met Aartsengel Gabriel. Dit doet ze onder het hardlopen in het Veluwse bos, waar ze woont. Tijdens het gesprek knalt ze met haar hoofd ergens tegenaan. Ze denkt nog dat het 1 of andere tak is. Toch heeft ze een soort gevoel van een antwoord van Aartsengel Gabriel, dus ze kijkt. Wat schetst haar verbazing: Er hangt een wit Engelenbeeldje aan de tak. Dit precies op het moment dat ze aan kletsen is met Aartsengel Gabriel, dat ze vraagt om een teken en na haar hoofd te stoten een sterk gevoel krijgt van een boodschap en dan hangt daar… letterlijk een prachtig wit engeltje in de boom. Ze vind dit zo bijzonder, is onder de indruk en wil nu alles weten, ook specifiek over deze Aartsengel. Dus ik zal dit artikel zeker met mijn zusje delen.

  Antwoord
  • admin

   Hallo Dorien,

   mooi hè, hoe de Engelen er altijd voor zorgen dat het goedkomt. Ook met sceptische mensen.

   Veel plezier met je engelenwerk,
   Annelies

   Antwoord
 3. A.F.V. Diepenmaat

  Annelies.
  een zeer verhelderend verhaal over de attributen van Gabriel.
  Zal er zeker mee gaan werken en mediteren.
  Vriendelijk bedankt voor je inspirerende verhaal.
  Groet, Guus

  Antwoord
  • admin

   Hallo Guus,

   fijn om te lezen dat je het verhelderend vindt. Veel plezier met je Gabriël meditaties.

   Antwoord
  • Ans Rutten

   wat een mooie blog, Annelies. ook de illustraties zijn prachtig.
   een goede uitnodiging om met de energie van Gabriel te gaan werken, dank je wel!

   Antwoord
   • admin

    Graag gedaan Ans, veel plezier met de energie van Aartsengel Gabriël

    Antwoord
 4. Sandra

  Ik merk dat ik tijdens het lezen van de blog vooral heel erg getriggerd wordt door de prachtige afbeeldingen. Wow, zooo mooi.

  Ik merkte dat ook al in de vorige blog toen het over Jezus ging.

  wel heb ik wat twijfels met “aanroepen” .Schuilt daar geen idee van afgescheidenheid in, iets van buiten af naar “mij toe willen halen.

  Engelen, gidsen, opgestegen meesters etc zijn toch allemaal ql aspecten van mijzelf, IN mijzelf.

  Of zie ik dit niet in het juiste licht ?

  Antwoord
  • admin

   Hallo Sandra, je hebt helemaal gelijk. Alleen is niet iedereen zover dat ze het al zo kunnen bekijken. Wat je in feite doet, is via je Hoger Zelf dat aspect van jezelf aanboren voor hulp, steun en inspiratie.
   De afbeeldingen maak ik via AI omdat ze in beeldbanken alleen maar standaard materiaal hebben en dat spreekt me niet aan.

   Antwoord
 5. Ingrid ( roepnaam Inge) van den Berg

  Lieve Annelies, ik vindt je nieuwsbrieven en blog altijd heel interessant en leuk om te lezen, ze geven mij kracht en rust en vertrouwen en ik zou ook wel ‘n cursus bij je willen volgen, maar door mijn persoonlijke levensomstandigheden ( ik woon in bij iemand omdat mijn eigen woning teveel lekte en tochtte en de woningstichting daar niets aan wilde doen en ik heb beauwdheids/luchtwegproblemen door gekregen) heb ik weinig persoonlijke vrijheid en privacy en kan ik niet doen en leven zoals ik zou willen en ‘n eigen huurwoning is onbereikbaar want geen geld voor en er is grote ernstige woningnood in NL, ik ben heel blij met je nieuwsbrieven en blog die ik niet altijd meteen kan lezen maar mij kracht en steun geven waarvoor veel dank, groet, Inge van den Berg.

  Antwoord
  • admin

   Hallo Ingrid, wat fijn dat je steun en kracht uit de nieuwsbrieven en blogs haalt. Vraag aan Aartsengel Chamuel om je te helpen. Vraag om een perfecte oplossing te vinden voor je situatie. Vertel hem niet hoe en wat, maar laat het aan deze creatieve Aartsengel om naar het grote plaatje te kijken en de oplossing te brengen. Aartsengel Rafael kan je helpen om inzicht te krijgen in hoe je jouw luchtwegen weer kan helen. Vaak heeft het te maken met niet uitgesproken emoties.

   Antwoord
 6. Jadranka

  Hallo Annelies, dank je wel. De energie en informatie van Gabriël is zeel welkom 🙏🌞

  Antwoord
  • admin

   Hallo Jadranka, De aartsengel is er altijd om je te helpen 🙂

   Antwoord
 7. Pia Scheffers

  prachtig, de zeer uitgebreide tekst over Gabriel, een van mijn favoriete Aartsengelen.
  ga morgen (maandag) meteen aan de slag met de meditatie.
  dankjewel Annelies😇

  Antwoord
  • admin

   Fijn dat je er ook mee aan de slag gaat Pia. Veel plezier ermee 🙂

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *