Aartsengel Raziël

Engelen | 0 Reacties

Raziël, de Engel van Geheimen en Mysteriën, resoneert diep met degenen op een spiritueel pad en biedt begeleiding en verlichting. Deze blogserie duikt in de rijke geschiedenis en symboliek rond Aartsengel Raziël, onderzoekt zijn rol in verschillende religies en zijn potentieel om je spirituele reis te versterken.

Aartsengel Raziel

Een Mystieke Aartsengel

De oorsprong van Raziël gaat terug tot de Joodse mystiek, met name de Kabbala. Zijn naam vertaalt zich naar “Geheim van God”, wat zijn rol weerspiegelt als de bewaarder van goddelijke wijsheid en de geheimen van het universum. Sommigen vinden parallellen met Thoth, de Egyptische god van de wijsheid en het schrift.

Raziël ’s invloed reikt verder dan religieuze grenzen. Hij vindt weerklank in christelijke esoterische tradities en in sommige New Age-filosofieën. Het concept van een hemels wezen dat heilige kennis bezit, loopt als een rode draad door veel spirituele tradities.

De New Age beweging omarmt aartsengelen als krachtige wezens die begeleiding en ondersteuning bieden. Met name Raziël trekt diegenen aan die op zoek zijn naar een dieper begrip van de mysteries van het universum. Ook degenen die hun van creativiteit, esoterische kennis en spirituele groei willen ontsluiten.

Raziël boek

De symbolen van Raziël

Raziël wordt vaak afgebeeld met specifieke symbolen, elk met een diepe betekenis:

 

Het boek van Raziël

Dit legendarische boek is gehuld in mysterie. Er wordt aangenomen dat het de goddelijke blauwdruk van de schepping bevat, die alle kennis van het universum, verleden, heden en toekomst omvat. Sommigen beschouwen het als een verslag van Gods gedachten, terwijl anderen het zien als een gids om de werking van de kosmos te begrijpen. Het Boek van Raziël heeft een enorme kracht, en in sommige tradities wordt gezegd dat het verborgen is of alleen toegankelijk is voor de zuiveren van hart.

 

De Smaragden Tablet

Deze raadselachtige tekst wordt ook toegeschreven aan Hermes Trismegistus, een legendarische figuur in de alchemie en hermetische filosofie. De tablet zou de kernprincipes van de alchemie bevatten, het proces waarbij onedele metalen in goud worden omgezet. Op een dieper niveau symboliseert het echter de transformatie van ons bewustzijn, de reis van het materiële naar het spirituele. Een smaragdgroene kleur wordt vaak geassocieerd met het hartchakra en staat voor liefde, mededogen en spirituele groei. Maar de mystieke kennis kwam via Aartsengel Raziël naar Hermes Trismegistus toe.

 

De Boom des Levens

Een centraal symbool in de Kabbala, de Boom des Levens vertegenwoordigt de onderlinge verbondenheid van de hele schepping. Het toont tien Sephiroth, sferen van goddelijke energie, die de stroom van de schepping van de onkenbare goddelijke bron naar de fysieke wereld in kaart brengen. De Boom des Levens dient als een raamwerk voor het begrijpen van onszelf, het universum en onze plaats daarin. Door de Boom des Levens te bestuderen, kunnen we inzicht krijgen in ons eigen spirituele potentieel en het pad naar verlichting.

 

Hoe deze symbolen met elkaar verweven zijn

Deze drie symbolen zijn nauw met elkaar verbonden. Het Boek van Raziël, dat universele kennis bevat, kan worden gezien als een metafoor voor de diepe wijsheid die gecodeerd is in de Boom des Levens. De Smaragden Tablet, die transformatie vertegenwoordigt, zou de sleutel kunnen zijn tot het ontsluiten van deze kennis en het bereiken van een hogere staat van zijn.

Beschouw de Boom des Levens als een blauwdruk, het Boek van Raziël als de gedetailleerde instructies en de Smaragden Tablet als het alchemistische proces om het allemaal in praktijk te brengen. Door spirituele ontwikkeling en verbinding met Raziël kunnen we de wijsheid en hulpmiddelen verwerven om door de Boom des Levens te navigeren en spirituele groei te bereiken.

smaragden tablet

Voorbij de basis: Meer over Raziël

Terwijl je dieper ingaat op je connectie met Raziël, zijn hier enkele fascinerende weetjes om je begrip te verrijken:

 

De verbinding met de Hof van Eden

Sommige tradities suggereren dat Raziël aanwezig was in de Hof van Eden, niet als een bewaker maar als een bron van wijsheid. Misschien had hij contact met Adam en Eva en deelde hij kennis en leiding.

 

De kracht van zeven

Het getal zeven wordt vaak geassocieerd met Raziël. In de numerologie betekent zeven spirituele volledigheid, perfectie en innerlijke wijsheid en deze associatie versterkt Raziëls rol als gids op het pad van spirituele groei.

 

Gunstige dagen en kleuren

Zondag en woensdag worden beschouwd als bijzonder gunstige dagen om contact te maken met Raziël. Deze dagen resoneren met de zon (die verlichting vertegenwoordigt) en Mercurius (die communicatie en kennis vertegenwoordigt), kwaliteiten die zijn afgestemd op de essentie van Raziël. Groen, met name smaragdgroen, is een andere krachtige kleur die wordt geassocieerd met Raziël en symboliseert het hartchakra, groei en de groene geheimen van de natuurlijke wereld.

 

Werken met Raziël in dromen

Besteed veel aandacht aan je dromen nadat je contact hebt gemaakt met Raziël. Hij kan communiceren met symbolische beelden of begeleiding bieden door droomkarakters. Het bijhouden van een droomdagboek en het vastleggen van je emoties bij het ontwaken kan je helpen deze droomberichten te ontcijferen.

 

Raziëls leiding zoeken

Doe een beroep op Raziël als je op zoek bent naar:

 

 • Spirituele groei ontsluiten: Raziël helpt bij het begrijpen van de mysteries van het leven, vorige levens en het doel van de ziel.
 • Creativiteit verbeteren: Hij inspireert artistieke expressie, innovatie en probleemoplossing met nieuwe perspectieven.
 • Verborgen kennis onthullen: Als je op zoek bent naar esoterische wijsheid of het begrijpen van complexe concepten, kan Raziël je gids zijn.
Raziel hof van Eden

Mediteren met Aartsengel Raziël

Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt en dim de lichten of steek een kaars aan indien gewenst. Ga comfortabel zitten, op een stoel met je voeten plat op de grond of in kleermakerszit op de grond. Sluit je ogen en haal een paar keer langzaam en diep adem, adem in door je neus en adem volledig uit door je mond. Laat bij elke uitademing alle spanning of zorgen die je met je meedraagt los.

 

Aarding

Stel je voor dat je wortels laat groeien vanaf de basis van je ruggengraat die zich uitstrekken door de vloer en je verankeren aan de aarde. Voel de stabiliteit en veiligheid van deze verbinding.

Een beroep op Raziël

Visualiseer een warm regenboogkleurig licht dat de ruimte om je heen begint te vullen. Dit licht is de aanwezigheid van Aartsengel Raziël. Spreek in stilte of hardop je intentie uit om contact met hem te maken. Je kunt iets zeggen als:

“Aartsengel Raziël, ik vraag om uw wijsheid en leiding.
Wees alsjeblieft aanwezig in deze meditatie.”

Stel je voor dat smaragdgroen licht voor je samenvloeit en een groot, oud boek vormt met glinsterende pagina’s. Dit is het legendarische Boek van Raziël.

 

Geef je intentie

Concentreer je op het gebied van je leven waar je dieper inzicht zoekt. Misschien is het een specifiek spiritueel concept waar je mee worstelt, een creatief project dat vastloopt, of een gevoel van onzekerheid over je levenspad. Stel in stilte of hardop je vraag aan Raziël.

 

Inzichten ontvangen

Zie jezelf je hand uitsteken en voorzichtig een bladzijde van het boek van Raziël omslaan. De pagina’s kunnen glinsteren met symbolen, woorden of afbeeldingen. Observeer ze geduldig en zonder oordeel. Vertrouw erop dat zelfs als je de beelden nu niet volledig begrijpt, de inzichten zich op hun eigen tijd zullen ontvouwen.

 

Dankbaarheid en integratie

Koester jezelf een poosje in de aanwezigheid van Raziël. Voel de warmte, vrede en helderheid die van hem uitstraalt. Bedank hem voor zijn leiding en wijsheid.

 

Afsluiting van de meditatie

Wanneer je klaar bent, sluit je voorzichtig het Boek van Raziël en visualiseer je dat het regenboogkleurige licht zich terugtrekt. Haal een paar keer diep adem, wiebel met je vingers en tenen en kom langzaam terug naar volledig bewustzijn.

 

Journaling

Neem na je meditatie even de tijd om alle inzichten, symbolen of emoties op te schrijven die tijdens je ervaring zijn ontstaan. Dit zal je helpen de wijsheid die je van Raziël hebt ontvangen in je dagelijks leven te integreren.

 

Onthoud

Dit is slechts een raamwerk. Voel je vrij om de meditatie aan te passen aan jouw voorkeuren. Het belangrijkste is om het met een open geest en een ontvankelijk hart te benaderen.

Raziel en boek met geheimen

Een uitgebreid ritueel om contact te maken met aartsengel Raziël

Dit ritueel biedt een gestructureerde benadering om contact te maken met Aartsengel Raziël. Het bevat elementen van reiniging, het creëren van heilige ruimtes en het stellen van intenties, waardoor een diepere en meer gerichte verbinding wordt bevorderd.

 

Voorbereiding

 • Tijd en plaats: Kies een rustige tijd en ruimte waar je niet gestoord wordt. Idealiter zou de ruimte schoon en opgeruimd moeten zijn 
 • Verzamel je spullen:
  • Een witte of smaragdgroene kaars
  • Een helder kwartskristal (optioneel)
  • Salie of wierook (om te reinigen)
  • Pen en papier
  • Een kleine offerande (optioneel – zoals een bloem of een stuk fruit) 
 • Reinig de ruimte: Steek de salie of wierook aan en laat de rook de kamer reinigen en vullen met positieve energie. Visualiseer negativiteit en afleiding die de ruimte verlaten.

 

Heilige ruimte creëren

  • Werp een cirkel (optioneel): Als je cirkelmagie beoefent, kun je een cirkel werpen om je heilige ruimte te definiëren en te beschermen. Je kunt zout gebruiken, wierookrook gebruiken of gewoon een cirkel van wit licht om je heen visualiseren.
  • De intentie: Neem even de tijd om je te concentreren op je intentie om contact te maken met Raziël. Wat zoek je: begeleiding, creatieve inspiratie of bescherming? Houd deze intentie duidelijk in gedachten.

Raziël aanroepen

  • Kaarsen: Steek de witte of smaragdgroene kaars aan, die de aanwezigheid van Raziël symboliseert.
  • Openingswoorden: Spreek een korte aanroep uit, waarin je Raziëls aanwezigheid verwelkomt. Je kunt iets zeggen als:

“Aartsengel Raziël, bewaarder van wijsheid en geheimen,
ik doe een beroep op uw aanwezigheid in deze heilige ruimte.
Leid mij met uw licht en kennis.”

  • Offeren (optioneel): Als je wilt, presenteer je je offer aan Raziël als een gebaar van respect en dankbaarheid. 

Verbinding maken met Raziël

  • De Meditatie: Ga comfortabel zitten en begin aan een korte meditatie (vergelijkbaar met deel 6). Visualiseer het smaragdgroene licht van Raziël dat je omringt, en het Boek van Raziël dat voor je verschijnt.
  • Stel je vraag: Geef je vragen of verzoeken duidelijk aan Raziël. Wees specifiek over de begeleiding of kennis die je zoekt. 

Inzichten ontvangen

  • Journaling: Na een periode van stille contemplatie, open je je dagboek en schrijf je alle inzichten, beelden of symbolen op die naar voren kwamen tijdens je verbinding met Raziël. Vertrouw op je intuïtie en laat de boodschappen zich ontvouwen. 

Afsluiting van het ritueel

  • Dankbaarheid: Spreek je dankbaarheid uit aan Raziël voor zijn begeleiding en steun.
  • De kaars doven: Doof de kaars voorzichtig en visualiseer dat Raziëls licht zich terugtrekt maar op een subtieler niveau met je verbonden blijft.

Aarding

  • Haal een paar keer diep adem. Wiebel met je vingers en tenen en breng je bewustzijn voorzichtig terug naar de fysieke ruimte.
    

Integratie

 • Bekijk je dagboekaantekeningen regelmatig om de wijsheid die je van Raziël hebt ontvangen in je dagelijks leven te integreren.

 

Aanvullende tips

 • Je kunt dit ritueel zo vaak herhalen als nodig is.
 • Overweeg om tijdens het ritueel rustgevende muziek te spelen om de sfeer te verbeteren.
 • Als je het nuttig vindt, kun je een klein altaar maken dat aan Raziël is gewijd, waar je je kristal, kaars en andere betekenisvolle voorwerpen kunt bewaren.
altaar Raziel

Conclusie

De sleutel tot spirituele groei is om een constante beoefening te ontwikkelen en alles met een open geest te benaderen. Terwijl je je verbinding met Raziël versterkt, ontdek je de unieke manieren waarop hij je kan begeleiden en ondersteunen.

Aartsengel Raziël biedt een krachtige aanwezigheid op het spirituele pad. Door zijn geschiedenis en symbolen te begrijpen, ontgrendel je zijn begeleiding in je zoektocht naar de mysteries van het universum. Als je jezelf openstelt voor de begeleiding van Raziël, bereid je dan voor op diepgaande transformatie. Laat je leiden door je intuïtie terwijl je je unieke relatie met deze raadselachtige aartsengel ontwikkelt

 

Meer lezen?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *