Aartsengel Zadkiël

Engelen | 12 reacties

Deze Aartsengel staat bekend om zijn associatie met genade, vergeving, mededogen en de violette vlam. Zijn naam betekent “God is mijn gerechtigheid” in het Hebreeuws, en hij wordt vaak afgebeeld als een engel met paarse gewaden en vleugels. Aartsengel Zadkiël staat als een baken van barmhartigheid en leidt ons naar vergeving en begrip. Zijn aanwezigheid moedigt ons aan om wrok en schuldgevoelens die ons bedrukken los te laten. Hierdoor ervaren we een gevoel van innerlijke vrede en harmonie.

Aartsengel Zadkiel in spaarsgewaad

De engel van genade

Aartsengel Zadkiël wordt vereerd als de engel van genade vanwege zijn alom aanwezige mededogen en zijn vermogen om te vergeven. Ook helpt hij mensen om mensen uitdagingen te overwinnen en vrede te vinden. Zijn medelevende aard ondersteunt zijn rol als goddelijke tussenpersoon tussen de mensheid en het goddelijke rijk.

 

De medelevende aard van Aartsengel Zadkiël

Aartsengel Zadkiël is diep afgestemd op het lijden van anderen en heeft een immens vermogen tot mededogen. Hij begrijpt de menselijke conditie en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Zadkiël breidt zijn liefdevolle vriendelijkheid uit naar iedereen, ongeacht hun acties of omstandigheden.

 

Het vermogen om te vergeven

Vergeving is een hoeksteen van het werk van Aartsengel Zadkiël. Hij moedigt mensen aan om wrok, woede en schuldgevoelens los te laten. Want die belasten ons en weerhouden ons ervan een bevredigend leven te leiden. Hij leidt ons naar het begrip dat vergeving niet gaat over het vergoelijken van wangedrag, maar eerder over het bevrijden van onszelf van de last van negatieve emoties.

 

Hulp bij het overwinnen van uitdagingen

Aartsengel Zadkiël is een baken van hoop voor mensen die met moeilijkheden worden geconfronteerd en genezing zoeken. Hij helpt mensen emotionele en spirituele uitdagingen te overwinnen en innerlijke vrede, veerkracht en een gevoel van empowerment te bevorderen.

Aartsengel Zadkiel in wit

De rol van Aartsengel Zadkiël bij het bevorderen van vrede

Aartsengel Zadkiel is een onvermoeibare strijder voor vrede en bevordert samenwerking tussen mensen, gemeenschappen en naties. Hij inspireert tot mededogen, begrip en vergeving en legt de basis voor een rechtvaardiger en vreedzamer wereld.

 

Zadkiël ‘s verbinding met de Violette Vlam

De violette vlam, vaak geassocieerd met Aartsengel Zadkiël, belichaamt de transformerende kracht van vergeving en mededogen. Deze vlam is in staat om negatieve energie om te zetten in positieve energie, waardoor mensen worden gereinigd en genezen.

Door de violette vlam op te roepen en ons te verbinden met Aartsengel Zadkiël, kunnen we een hart cultiveren dat gevuld is met liefde, vergeving en begrip. We kunnen de lasten van het verleden loslaten, genezing omarmen en bijdragen aan een wereld vol mededogen en vrede.

rozenkwarts

Vergeving

Aartsengel Zadkiël is een krachtige en medelevende engel die ons helpt onszelf en anderen te vergeven. Hij staat bekend om zijn associatie met genade, mededogen en de violette vlam, die een krachtige energiebron is voor transformatie en genezing.

 

Vergeving van zichzelf

Aartsengel Zadkiël helpt ons om onszelf te vergeven voor de fouten die we in het verleden hebben gemaakt. Hij helpt ons in te zien dat we allemaal mensen zijn en dat we allemaal fouten maken. Zadkiël helpt ons ook te begrijpen dat we vergeving waard zijn, net zoals we anderen vergeven.

Hier zijn enkele manieren waarop Aartsengel Zadkiël ons helpt onszelf te vergeven:

 • Door de positieve aspecten van onze daden te zien, zelfs als het fouten waren.
 • Hij helpt ons te leren van onze fouten en vooruit te komen.
 • Door schuld en schaamte los te laten.
 • Hij helpt ons mededogen met onszelf te hebben.

 

Vergeving van anderen

Aartsengel Zadkiël helpt ons om anderen te vergeven die ons pijn hebben gedaan. Hij helpt ons in te zien dat iedereen fouten maakt en dat we het potentieel hebben om te groeien. Zadkiël helpt ons te begrijpen dat vasthouden aan boosheid en wrok alleen maar onszelf pijn doet.

Hier zijn enkele manieren waarop Aartsengel Zadkiël ons kan helpen om anderen te vergeven:

 • Hij helpt ons het perspectief van de ander te zien.
 • Door ons te helpen om boosheid en wrok los te laten.
 • Hij helpt ons om de behoefte aan wraak los te laten.
 • Zadkiël helpt ons om vrede te vinden.

 

Hoe contact te maken met Aartsengel Zadkiel

Er zijn veel manieren om contact te maken met Aartsengel Zadkiël en zijn hulp te vragen bij vergeving. Hier zijn een paar suggesties:

 • Mediteer en vraag Aartsengel Zadkiël om in jouw aanwezigheid te komen.
 • Oefen vergevingsaffirmaties.
 • Luister naar muziek die gevoelens van vergeving oproept.
 • Breng tijd door in de natuur.
 • Kijk naar foto’s van Aartsengel Zadkiël.
 • Draag rozenkwarts, blauwe malachiet of citrien bij je die helpen vergeving.

Vergeving is een krachtig hulpmiddel voor genezing en transformatie. Door met Aartsengel Zadkiël te werken, kunnen we ons hart openen voor vergeving. Daarna beginnen we te helen van de pijn uit het verleden.

Zadkiel religie

Geschiedenis en religieuze betekenis

Aartsengel Zadkiël is een prominente figuur in de joodse en christelijke engelenleer. In de Joodse traditie wordt gezegd dat hij een van de zeven Aartsengelen is die voor Gods troon staan. Hij wordt ook geassocieerd met de profeet Abraham, van wie wordt gezegd dat hij door tussenkomst van Zadkiël ervan werd weerhouden zijn zoon Isaak te offeren.

 

Gods troon

Aartsengel Zadkiël ’s positie voor Gods troon is bewijs van zijn rol als goddelijke boodschapper en strijder voor de mensheid. Zijn plek bij de troon duidt op zijn nauwe band met het goddelijke en zijn eeuwige toewijding aan Gods doeleinden.

 

Aartsengel Zadkiël als een goddelijke boodschapper

Een deel van Zadkiël ’s taak is het om Gods boodschappen en leiding aan de mensheid te brengen. Hij overbrugt de kloof tussen de goddelijke en aardse rijken en zorgt ervoor dat Gods welwillende bedoelingen effectief worden gecommuniceerd.

De rol stelt hem in staat om Gods liefde, mededogen en wijsheid te absorberen en te belichamen. Daarna kanaliseert hij deze goddelijke energieën naar de mensheid en inspireert hij hoop, vergeving en spirituele groei.

 

Een strijder voor de mensheid

De positie van Aartsengel Zadkiël voor Gods troon benadrukt ook zijn rol als strijder voor de mensheid. Hij staat er als beschermer en voorvechter voor het welzijn van mensen en gemeenschappen.

Aartsengel Zadkiël draagt de gebeden en smeekbeden van de mensheid naar Gods troon en vraagt om goddelijke interventie en leiding. Hij bemiddelt ten behoeve van degenen moeilijkheden hebben, troost zoeken en verlangen naar spiritueel ontwaken.

Aartsengel Zadkiël verbindt de mensheid met het goddelijke en herinnert ons eraan dat we nooit alleen zijn in onze strijd. We staan altijd onder de waakzame zorg van de welwillende en liefdevolle Engelen.

Aartsengel Zadkiël dient als een baken van hoop en herinnert ons aan Gods onvoorwaardelijke liefde, mededogen en steun. Zijn aanwezigheid inspireert ons om te vergeven, liefde te omarmen en te streven naar spirituele groei. Zo transformeren we ons leven en dragen bij aan een meer harmonieuze en liefdevolle wereld.

In de christelijke traditie wordt Zadkiël soms geïdentificeerd als de engel van genade die aan Abraham verscheen. Er wordt ook gezegd dat hij de engel is die de zon tegenhoudt tijdens de dag des oordeels.

Abraham en Zadkiel

De profeet Abraham

In zowel de Joodse als de Christelijke traditie wordt Aartsengel Zadkiël nauw verbonden met de profeet Abraham met zijn onwrikbare geloof en gehoorzaamheid aan God. De band tussen Zadkiël en Abraham wordt het meest levendig geportretteerd in het Bijbelse verhaal van Abrahams bijna-offer van zijn zoon Isaak. Een verhaal dat de kracht van geloof, het belang van gehoorzaamheid en de uiteindelijke tussenkomst van goddelijke barmhartigheid illustreert.

Toen Abraham zich voorbereidde om zijn zoon Isaak op Gods bevel te offeren, kwam Aartsengel Zadkiël tussenbeide. Hierdoor werd de tragische daad voorkomen en Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid getoond.  De tussenkomst van Aartsengel Zadkiël in Abrahams offer is een symbolische weergave van zijn voortdurende leiding en bescherming van Abraham. Zadkiël belichaamde Gods barmhartige natuur en zorgde ervoor dat Abrahams geloof niet buiten zijn grenzen op de proef werd gesteld.

 

Aartsengel Zadkiël houdt de zon tegen

Het verhaal van Aartsengel Zadkiël die de zon tegenhoudt tijdens de dag des oordeels is een fascinerend en symbolisch verhaal. Door de geschiedkundigen is het door de eeuwen heen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Hoewel de exacte details van het verhaal variëren, is het centrale thema van goddelijke genade en interventie nog steeds consistent.

Volgens sommige tradities heeft Aartsengel Zadkiël de taak om de zon tegen te houden tijdens de dag des oordeels. Hij zorgt ervoor dat de duisternis de overhand krijgt terwijl de mensheid wordt gewogen op de weegschaal van gerechtigheid. Deze daad van goddelijke interventie symboliseert de tijdelijke pauze in de natuurlijke orde van het universum. God beoordeelt dan de acties van de mensheid en bepaalt hun lot.

 

Symboliek van de zon en duisternis

De zon, vaak geassocieerd met licht, warmte en leven, staat voor de positieve aspecten van het bestaan van de mensheid. Door de zon tegen te houden, dooft Aartsengel Zadkiël deze positieve krachten tijdelijk uit. Dit benadrukt de ernst van de dag des oordeels en het belang van het overwegen van iemands daden.

De duisternis die in deze periode heerst, symboliseert de duisternis van de zonde en de noodzaak van bekering. Het is een herinnering aan de gevolgen van verkeerd handelen en het belang van het zoeken naar geestelijke vernieuwing.

 

Goddelijke Barmhartigheid en Interventie

Ondanks het naderende oordeel, brengt het verhaal van Aartsengel Zadkiël die de zon tegenhoudt een boodschap van genade en interventie. Dit suggereert dat God niet alleen gericht is op straf, maar ook op het bieden van verlossing en vergeving.

De tijdelijke duisternis dient als een wake-up call voor de mensheid. Het zet mensen ertoe aan om na te denken over hun keuzes en vergeving te zoeken voor hun overtredingen. Het weerspiegelt ook Gods bereidheid om genade te schenken en een kans op transformatie te bieden.

Zadkiel duif

Spirituele betekenis en rollen

Aartsengel Zadkiel is een spirituele gids die ons helpt met verschillende problemen, waaronder:

Vergeving
Zadkiël kan ons helpen onszelf en anderen te vergeven, wat ons kan bevrijden van de lasten van schuld en wrok.

Compassie
Zadkiel kan ons helpen compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen, waardoor we meer begrip en vergevingsgezindheid krijgen.

Barmhartigheid
Zadkiël kan ons helpen barmhartigheid te tonen aan onszelf en anderen, waardoor we toleranter en vergevingsgezinder worden.

Violette vlam
Zadkiel wordt geassocieerd met de violette vlam, een krachtig hulpmiddel voor transformatie en genezing. Hij kan ons helpen om de violette vlam te gebruiken om negatieve energie om te zetten in positieve energie.

 

Aartsengel Zadkiël en de violette vlam

De violette vlam, vaak geassocieerd met Aartsengel Zadkiël, is een stralende energiebron die liefde, vergeving en transformatie uitstraalt. Er wordt aangenomen dat het de kracht heeft om negatieve energieën, zoals woede, angst en negativiteit, om te zetten in positieve. Door ons te verbinden met de violette vlam, kunnen we onszelf reinigen van pijn en patronen uit het verleden, waardoor spirituele groei en genezing mogelijk wordt.

 

De Violette Vlam oproepen

Er zijn eenvoudige maar krachtige oefeningen om de transformerende kracht van de violette vlam te gebruiken

Visualisatie
Stel je voor dat je omringd bent door een stralend violet licht, dat je hele wezen omhult. Voel de warmte en energie van de vlam terwijl deze alle negatieve emoties of beperkende overtuigingen wegspoelt.

Affirmaties
Het herhalen van positieve affirmaties kan helpen om een meer vergevingsgezinde houding te cultiveren. Dit kan je doe terwijl je een rozenkwarts vasthoudt

Hier zijn een paar affirmaties om te proberen:
 

 • Ik vergeef mezelf voor al mijn fouten uit het verleden.
 • Aartsengel Zadkiël help mij anderen te vergeven voor hun daden.
 • Ik ben liefde en vergeving waard.
 • Mijn aura is gevuld met liefde en vrede.
 • Ik sta open voor heling en transformatie.
Aartsengel Zadkiël in wit

Associaties

Enkele veel voorkomende en associaties met Aartsengel Zadkiël zijn:

Kleur:                 Paars
Edelstenen:      Rozenkwarts, Sugeliet
Wierook:           Lila
Planten:            Lavendel, Iris
Dieren:              Duif, Vlinder

 

Aartsengel Zadkiël en Rozenkwarts

Aartsengel Zadkiël en rozenkwarts zijn beide krachtige hulpmiddelen voor spirituele groei en genezing. Zadkiël is de engel van genade en vergeving, terwijl vergeving en vrede is. Wanneer je met deze twee energieën werkt, kun je toegang krijgen tot een diepe bron van liefde, mededogen en begrip.

Hier zijn enkele manieren om met Aartsengel Zadkiël en rozenkwarts te werken:

 

Kristalheling
Rozenkwarts kan worden gebruikt voor kristalheling om je te helpen contact te maken met de energie van Aartsengel Zadkiël. Je kunt een rozenkwarts hanger of armband dragen, een rozenkwarts in je hand houden of er een op je nachtkastje leggen. Je kunt ook rozenkwarts toevoegen aan je meditatieruimte of dragen als je werkt aan vergevingskwesties.

 

Gebed
Je kunt ook bidden tot Aartsengel Zadkiël om hulp bij vergeving. Hier is een eenvoudig gebed dat je kunt gebruiken:

Aartsengel Zadkiël, help me alstublieft om mezelf en anderen te vergeven.
Help me alstublieft om mededogen en barmhartigheid te ontwikkelen.
En help me alsjeblieft om de violette vlam te gebruiken om mijn leven te transformeren.

 

Aartsengel Zadkiël is een krachtige en medelevende engel die ons helpt om op vele niveaus te genezen en te groeien. Als je openstaat voor zijn leiding, ervaar je de transformerende kracht van zijn liefde en licht.

Door te werken met Aartsengel Zadkiël en rozenkwarts, kun je een dieper niveau van spirituele groei en heling ervaren. Je leert jezelf en anderen te vergeven, en je opent je hart voor liefde en mededogen. Deze energieën helpen je om een vrediger en vreugdevoller leven te creëren.

 

Mediteren met Aartsengel Zadkiël en de Violette Vlam

Een geleide meditatie kan zorgen voor een diepe en persoonlijke verbinding met Aartsengel Zadkiël en de violette vlam:

 • Zoek een rustige en comfortabele ruimte.
 • Steek een kaarsje aan.
 • Kies een onderwerp waar je negatieve emoties over hebt.
 • Ontspan je lichaam en geest door een aantal diepe ademhalingen.
 • Beeld je in dat je in een prachtige weide staat die baadt in zacht zonlicht.
 • Stel je voor dat Aartsengel Zadkiël voor je verschijnt en liefde en mededogen uitstraalt.
 • Aartsengel Zadkiël nodigt je uit om in een grote vlam van violet licht te stappen en emoties te transformeren.
 • Terwijl je jezelf onderdompelt in de violette vlam, voel je de energie die je hele wezen reinigt en transformeert.
 • Wanneer je voelt dat het genoeg is stap je weer uit de violette vlam.
 • Bedank Aartsengel Zadkiel en de violette vlam voor hun helende aanwezigheid.
 • Keer rustig terug naar je fysieke lichaam en rek en strek zodat je weer goed in je lichaam bent.
 • Merk op hoe je je verfrist en vernieuwd voelt.

Wanneer je vaker met de violette vlam werkt door meditatie en affirmaties, ontwikkel je een gevoel van lichtheid, innerlijke vrede en verhoogd bewustzijn. De transformerende kracht van Aartsengel Zadkiel en de violette vlam leiden je naar een liefdevol leven en grenzeloze mogelijkheden.

sugeliet

Aartsengel Zadkiël en Sugeliet

Sugeliet is een paarse edelsteen die bekend staat om zijn kalmerende energie en zijn vermogen om spirituele groei te bevorderen. Wanneer dit wordt gecombineerd met Aartsengel Zadkiël helpt het je om contact te maken met je hogere zelf en om negatieve emoties los te laten.

 

Manieren om hiermee te werken

 
Meditatie

 • Zoek een rustige en comfortabele plek om te zitten of te liggen.
 • Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem.
 • Visualiseer jezelf omringd door een prachtig violet licht, dat de kleur is van de energie van Aartsengel Zadkiël.
 • Houd een stuk Sugeliet in je hand, of plaats er een op je hartchakra.
 • Vraag Aartsengel Zadkiël om bij je te zijn en je te helpen negatieve emoties los te laten en je te verbinden met je hogere zelf.
 • Terwijl je mediteert, concentreer je je op het gevoel van liefde en mededogen dat door je heen stroomt.

Kristalheling

 • Je kunt een sieraad dragen, een Sugeliet in je hand houden of er een op je nachtkastje leggen.
 • Je kunt Sugeliet ook toevoegen aan je meditatieruimte of het dragen als je werkt aan vergevingskwesties.

Gebed

 • Je kunt ook bidden tot Aartsengel Zadkiël om hulp bij vergeving.
 • Hier is een eenvoudig gebed dat je kunt gebruiken:

  Lieve Aartsengel Zadkiël, ik roep uw hulp in om mijzelf en anderen te vergeven.
  Help me alstublieft om woede, wrok en schuldgevoelens los te laten.
  Help me alstublieft om mijn hart te openen voor liefde en mededogen.
  Bedankt voor je begeleiding en steun.
   

Aanvullende tips

 • Reinig en laad je Sugeliet regelmatig op.
 • Stel duidelijke intenties voor je werk met Aartsengel Zadkiel en Sugeliet.
 • Wees geduldig en constant met je engelenwerk.
Aartsengel Zadkiël in wit 2

De symbolen van Aartsengel Zadkiël

Aartsengel Zadkiël, de engelachtige belichaming van genade, vergeving, mededogen en de violette vlam, wordt vaak vergezeld door twee krachtige symbolen: de duif en de vlinder. Deze symbolische voorstellingen hebben een diepe betekenis en verdiepen ons begrip van de rol van Aartsengel Zadkiel en de transformerende kwaliteiten die hij belichaamt.

 

De Duif, symbool van Vrede, Zuiverheid en Transformatie

De duif, een gracieus en vreedzaam wezen, wordt al lang geassocieerd met Aartsengel Zadkiël. Zijn zachtaardige houding en verbinding met de lucht weerspiegelen Zadkiëls barmhartige aard en zijn vermogen om mensen te verheffen en te transformeren.

In verschillende culturen symboliseert de duif vrede, een nieuw begin en de Heilige Geest. Zijn witte veren staan voor zuiverheid en onschuld, kwaliteiten die aansluiten bij Zadkiëls rol als gids en genezer. De duif betekent ook de transcendentie van negatieve emoties en de omhelzing van vergeving en mededogen.

 

De vlinder, symbool van metamorfose en vernieuwing

De vlinder is een ander krachtig symbool dat wordt geassocieerd met Aartsengel Zadkiël. Zijn reis van metamorfose weerspiegelt de spirituele transformatie die Zadkiel aanmoedigt en faciliteert.

Het vermogen van de staat voor het loslaten van beperkende overtuigingen en het afwerpen van pijn uit het verleden. Dit symboliseert het proces van persoonlijke groei, genezing en spiritueel ontwaken en weerspiegelt de transformerende kracht van Zadkiël.

 

De duif en de vlinder: saamhorigheid en harmonie

Wanneer de duif en de vlinder samen worden afgebeeld, staan ze voor het harmonieus naast elkaar bestaan van vrede, zuiverheid en transformatie. De zachtaardigheid van de duif en de transformerende kracht van de vlinder combineren de essentie van Aartsengel Zadkiel ’s werk.

Dit doet hij door mensen te begeleiden naar een leven vol mededogen, vergeving en spirituele groei. Door ons te verbinden met de symboliek van de duif en de vlinder, kunnen we de transformerende energieën van Aartsengel Zadkiël aanboren.

 

Conclusie

Aartsengel Zadkiël is een krachtige liefdevolle Aartsengel die ons helpt op momenten dat onze geest ons negatieve emoties geeft. Door te werken met Zadkiël transformeren we negativiteit naar een positieve instelling en creëren we groeikansen. Ik wens je veel plezier met je engelenwerk met Aarstengel Zadkiël.

12 Reacties

 1. Marjon

  Beste Annelies,
  voelbare energie, liefdevolle warmte door mijn hele lichaam vooral in nek, buik en hart. mijn hart opent zich een vlam in mijn hart is voelbaar, helend en genezend, vergevend zo mooi. ik noem het gemarineerd zijn in pure liefde.
  bedankt Aartsengel Zadkiel.

  [edit, een paar typo’s verwijderd]

  Antwoord
 2. Erik Martens

  Dag Annelies,

  Bedankt voor je mooie Zadkiël-blog!
  Ik wens jullie heel veel sterkte toe met de genezing van het virus.

  Je bent in mijn positieve gedachten!

  Groeten,
  Erik Martens.

  Antwoord
 3. Irene

  wordt er emotioneel van, precies de lieve engel die ik nodig heb op dit moment

  Dankjewel Annelies voor je mooie blog over Aartsengel zadkiël

  Antwoord
 4. Karin

  Lieve Annelies,

  Fijn om dit blog te lezen over aartsengel Zadkiël. De laatste tijd komen er steeds meer duiven in mijn tuin en als ik aan het wandelen ben kom ik steeds meer tegen, die niet wegvliegen als ik voorbij loop.
  Ik begon me al af te vragen of het misschien overleden personen waren die me iets duidelijk wilde maken. Maar nu begrijp ik waarom
  Ik ze zo vaak zie. Bedankt voor de mooie uitleg.

  Antwoord
 5. Sandra

  Goede avond Annelies.

  Ik ben ziels blij met je nieuwsbrief.
  Mijn liefde voor engelen is heel sterk.
  Het zijn voor mij mijn broers en zusters.
  Het begon eigenlijk in 2002.
  Mijn zoon werd geboren en ik kocht een mooi beeld van angelstar.
  Een Engel met een baby in haar armen.
  Zo begon de liefde ontstaan voor de engelen.

  Antwoord
 6. Violet Bakker

  Ha Annelies,

  Dankjewel ! De mail kwam binnen op mijn verjaardag, dat voelde als een cadeautje. Prachtig, de energie en de verzachting die in mijn hart kwam via Engel Zadkiël. Ook de Violette Vlam vind ik heel mooi om mee te werken, omdat ik Violet heet 😄
  De afgelopen dagen voelde ik meer acceptatie over situaties in mijn leven. Zo fijn. Ook dat de uitleg zo uitgebreid is voelt betrokken en gul.

  Fijne dag gewenst en tot een volgend blog 🧚‍♀️

  Antwoord
 7. Rachel van Maurik

  Dank je wel, Annelies voor de heldere uitleg. Tijdens het lezen voelde ik al zijn zachte liefdevolle energie.
  Warme groet: Rachel

  Antwoord
 8. Jadranka

  Dank je Annelies voor deze mooie tekst.
  Wel bijzonder. Ik heb vandaag paar keer gedacht aan Aartsengel Zadkiël. Zo ontzettend dankbaar dat ik nu God’s onvoorwaardelijke liefde en steun mag ontvangen. Groetjes 🙏🙏

  Antwoord
 9. Els

  Hallo Annelies.

  Dank je wel voor je blog. Deze duidelijke beschrijving van het werk van de engel Zadkiël zal mij zeker helpen

  Antwoord
 10. Pia Scheffers

  Prachtig, Aartsengel Zadkiel is al langer één van mijn favoriete Aartsengelen en na bovenstaand gelezen te hebben weet ik nu ook waarom. Bedankt Annelies, voor deze heldere uiteenzetting.

  Antwoord
 11. Angelique Bertrams

  Lieve Annelies.

  Bedankt voor je prachtige uitgebreide blog over engel Zadkiël.
  Het heeft me zoveel inzicht gegeven.
  Een warme engelengroet

  Antwoord
 12. E.M. Spall-Driel

  interessante blog. Toevallig speelt het op dit moment un mijn leven. Dank je wel voor deze info

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *