De Ridder van Munten

Tarot | 0 Reacties

De Tarot heeft 78 kaarten en er zijn vier Ridder kaarten. Onder verdeeld in de grote Arcana, de kleine Arcana en de Hofkaarten. De kleine Arcana en Hofkaarten zijn verdeeld over vier elementen. Elk element heeft tien kleine Arcana kaarten en vier hofkaarten, waar de Ridders ook bij horen. Dit keer wil ik het hebben over de Ridder van Munten, ook wel de Ridder van Pentakels genoemd.

Deze kaart gaan we van meer kanten benaderen. Je zal merken dat hoe langer je met de Tarot werkt hoe meer je aan verbanden en associaties gaat zien. En dat is dan nog buiten de context van de positie die de kaart in een legging inneemt.

 

Hoe ik dit uitleg

De kaart ga ik bespreken vanuit het perspectief van de Hofkaarten, het element, de symboliek en de kleuren op de kaarten. Mogelijk dat er hier en daar wat zal overlappen maar dat geeft alleen maar aan dat de kaarten destijds met zorg zijn gemaakt.

De Ridder van Munten

Ridders

De Hofkaarten zijn verdeeld over de vier elementen en elk element heeft een Page, Ridder, Koningin en Koning. De betekenis van de Hofkaarten is afhankelijk van hun rang en element. De meest naïeve rang van de Hofkaarten is die van de Page. Dit is – qua kennis – de jongeling die nog veel moet leren.

Dan komen de Ridders die tonen hoe de verkregen kennis wordt toegepast in de wereld. Ze treden naar voren met hun talenten en gebruiken deze over het algemeen op een enthousiaste en actieve manier. Ridders oefenen meer invloed uit op hun omgeving dan de pages maar niet zoveel als de koningen en koninginnen. Bij de Ridders draait het om actie.

Grappig is hoe de paarden van de ridderkaarten bij Rider-Waite ook precies laten zien hoe de energie van het element is. Ridders gebruiken hun talenten om de wensen van de koning en de koningin via hun daden kenbaar te maken. Ze moeten aantonen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ridders zijn eigengereid en luisteren niet altijd even goed naar advies van anderen.

 

Munten

Het element Munten – ook wel Pentakels – speelt bij alle kleine Arcana en Hofkaarten een grote rol, want het bepaalt het aspect van je leven waar de kaart over gaat. Bij de Munten draait het allemaal om de fysieke wereld. Het gaat om je gezondheid en je lichaam, maar ook het materiële in je leven, je werk en je geld. Dit betekent dat de Ridder van Munten dus gaat over deze zaken. Ook staat het element Munten in het teken van Aarde. Zoals je je kan voorstellen is dit een trage energie, wanneer je dit naast een snel element als Lucht (Zwaarden) legt.

Tegelijkertijd gaat het bij de Hofkaarten vaak om mensen. Dan kan je de Munten zien als het element waarmee loyale, praktische mensen uitgedrukt worden. De Munten brengen ook veel managers en bankiers voort. Want de Munten hebben dat verband met het materiële en kunnen er ook goed mee omgaan.

Het Tarot element munten ook wel pentakels genoemd

Wat er op de kaart te zien is

Nu is het tijd om de Ridder van Munten eens te bekijken als kaart en te onderzoeken welke symboliek er op staat. Het beste doe je dit door de kaart nauwkeurig te omschrijven en alles te benoemen. Daarin vind je de symboliek.

De Ridder zit op een zwart paard met rood paardentuig (ik weet niet genoeg van paarden om het goed te kunnen benoemen). De Ridder draagt een rode tabberd en verder heeft hij bruine handschoenen aan en een oranje-groene pluim op zijn helm. Hij heeft een Munt in zijn hand.

Het paard heeft op het voorhoofd 2 eikenbladeren en wat opvalt is de gele hemel. Normaal gesproken wordt de lucht in blauw, wit en grijs weergegeven maar op deze kaart is de lucht heldergeel. De lucht neemt ook een groot deel van de kaart in beslag. Het landschap onderin neemt maar zo’n 20 tot 25% van het geheel in. Dit landschap is golvend en wat je ziet is een omgeploegde akker. Met twee bomen in blad rechts en wat bergen links. De Ridder te paard staat in de voorgrond op een wat hoger gelegen grasveld.

Ridder uit Radiant Rider Waite

Leuk, maar wat betekent dat allemaal?

Allereerste wil ik de kleuren benoemen en waar ze voor staan. Dan kijken we daarna verder naar wat er verder over de symboliek te vertellen is.

 

De Kleuren

 • Zwart – De materie en het sterfelijke. Alles is mogelijk.
 • Rood – Levenskracht en wilskracht. Agressie. Strijd.
 • Geel – Het mentale aspect. Het intellect en het denken.
 • Groen – De natuur. Veiligheid en vrede.
 • Bruin – De kleur van de aarde en al het materiële. Traditie.
 • Oranje – Energie en geestdrift. Ambitie.
 • Zilver – Intuïtie en ontvankelijkheid.
 • Blauw – Oprechtheid en reinheid van hart.

De symboliek en de Ridder van Munten

 • Paard – Het stilstaande paard laat zien dat deze Ridder niet direct in actie komt
 • Tuig – Het tuig laat zien dat alles onder controle is en dat er enige welvaart is
 • Eikenblad – Bladeren hebben met groei en een praktische inslag te maken
 • Tabberd – Deze laat zien waar de loyaliteit van de Ridder ligt
 • Harnas – Bescherming en bereidheid om te vechten
 • Pluim – Laat rang zien maar  de kleuren zeggen hier vooral iets
 • Akker – Laat vruchtbare grond zien, klaar voor nieuwe aanplant
 • Bomen – Deze staan in blad dus het is een vruchtbare omgeving
 • Lucht – Staat voor het mentale element, ook de hoeveelheid zegt iets
 • Bergen – Bergen en heuvels staan voor uitdagingen
Munten Ridder Hofkaart

Alles samenvoegen

We zien als je de kleuren en symboliek combineert dat de Ridder bedachtzaam is. Hij is klaar om te vechten als het nodig is, daar wijst zijn harnas op. Het hoofd van de Ridder van Munten is hoog in de lucht, deze Ridder denkt eerst voordat hij handelt. De pluim trekt aandacht naar het hoofd en dat is vaak ook een teken voor het mentale. Alles wijst er op dat deze Ridder weet wat hem te doen staat en dat hij wacht op het juiste moment. Zijn drijfveren kun je vinden in de kleurinformatie: ambitie, veiligheid en vrede brengen en hij doet dit vanuit oprechtheid. De grond waar hij over uitkijkt is wat hij zal verdedigen als het moment daar is. Bergen geven aan dat er wat problemen zijn, maar het zijn geen scherpe kliffen maar wat vlakke bergen in de verte. Geen al te grote problemen zo te zien.

 

Wat dit betekent in een reading

Stel in een reading ligt deze kaart als invloed uit de omgeving. Dan heb je een persoon om je heen die je goed gezind is en met raad en daad bij zal staan. Praktisch als deze persoon is, kan hij/zij je helpen de situatie weer op de rit te krijgen. Neem het advies en de hulp van een Ridder van Munten aan want zij weten precies wat je nodig hebt. Afhankelijk van wat er verder in de legging voorbij komt kun je nog veel meer diepgang geven met de kleuren en symboliek combinaties.

Ridder en voedsel overvloed van munten

Ik stap in de kaart van de Ridder van Munten

Net als ik met de Hoge Priesteres gedaan heb stap ik in de Ridder van Munten om zelf een indruk van deze kaart te krijgen. Ik neem een paar minuten om te ontspannen en deze kaart goed in me op te nemen. Daarna maak ik de kaart in gedachten levensgroot en de wit-rand om de afbeelding gebruik ik als deurkozijn om door te stappen. Zo kom ik zelf in de kaart terecht.

 

Mijn korte ontmoeting met de Ridder van Munten

Ik sta vlak voor het paard en aai het zachtjes over het voorhoofd terwijl ik de bladeren in het hoofdstel goed bekijk. Het paard is bijzonder rustig en op zijn gemak. Ik kijk omhoog en zie de ridder met op zijn uitgestrekte hand de grote Munt met pentakel erin. De Ridder overhandigt me de Munt en ik merk hoe zwaar deze is. Ik houd de Munt even vast om dit tot me door te laten dringen en het verbaast me dat ik de Munt zomaar in handen krijg. De Ridder knikt naar me en zegt: ”Dat is het gewicht van de verantwoordelijkheid die ik bij me draag. Ik geef de Munt weer terug en voel opluchting want ik wilde deze iconische Munt niet laten vallen. Ondertussen vraag ik aan de Ridder wat bij precies bedoelt met die opmerking over verantwoordelijkheid.

Hij vertelt me dat zijn Koning hem de opdracht heeft gegeven deze streek veilig te houden en zo nodig te verdedigen. Dit land is belangrijk en de boeren moeten ongestoord hun producten verbouwen en oogsten zodat iedereen kan eten. Hij heeft zich voor langere tijd verbonden aan deze taak. De akkers zijn net omgeploegd en in gezaaid en de oogst is pas over maanden. Hij doet wat hij kan om de taak en de verantwoordelijkheid die de Koning hem gaf waardig te zijn. De Ridder van Munten heeft deze hoger gelegen plek gekozen omdat hij hier vandaan de hele omgeving goed kan zien. Zittend op zijn paard heeft hij vrij uitzicht. Zijn tent staat een paar honderd meter verderop en zijn page is daar aan het werk, ervoor zorgend dat het zijn Heer aan niets ontbreekt.

 

De rust van de trage Aarde die bij munten hoort

Ik voel de rust in de lucht om me heen. Alles lijkt in een trage stroom terecht te zijn gekomen. De Ridder weet dat hij geen energie zal verspillen zolang het niet nodig is, maar mochten er problemen komen dan is hij onmiddellijk bereid en klaar om actie te ondernemen. Het is duidelijk dat deze rustige man op zijn paard toegewijd is aan zijn taak en deze praktisch benaderd. Op zijn tabberd zie ik een weergave van het wapen van de Koning van Munten. Ik haal een keer diep adem en ruik de lucht van de vers omgeploegde aarde en het bos echter me. De energie is heel aards en grondend. Ik kijk nog even naar de Ridder die mij allang niet meer ziet want hij waakt over het land. Ik besluit weer terug te gaan en groet hem terwijl ik weer naar de witte deurpost loop.

Ridder van Pentakels

Weer terug

Eenmaal uit de kaart neem ik wat tijd om dit te laten bezinken voordat ik het met jou deel in deze blog. De ervaring was prettig en gaf me meer inzicht dan ik verwachtte. Ik had niet gedacht een tent en page aan te treffen. Ook niet dat de Munt die de van de loyale Ridder voor zijn Koning en de taak weergaf in gewicht. Voor de Ridder een duidelijke herinnering door dag heen, want hij houdt deze constant vast. De kalme bereidheid om zijn taak uit te voeren maakt dat ik respect voor de Ridder heb. Dit zal in toekomstige readingen zeker meespelen wanneer de Ridder van Munten zijn opwachting maakt.

 

Conclusie

De Ridder van Munten is een kaart die over de praktische, stabiele en loyale bondgenoot gaat. Iemand die wel doordacht en rustig handelt waar en wanneer het nodig is. Dit kan iemand uit je omgeving zijn, een aspect van jezelf of wat je herkent in de situatie die zich voordoet. Het gevolg van deze ridder is dat er ten gunste van jou wordt gehandeld met in gedachten jouw welzijn.

Zoals je aan het begin kon lezen ben ik eerder bij de Hoge Priesteres op bezoek geweest. Lees hier alles over hoe dat bezoek verliep.

 

Jij kan dit ook

Wil je meer weten over de Tarot en zelf leggingen kunnen doen? Leer dan ook de Tarot lezen. De cursus helpt je stap voor stap om de kaarten te begrijpen. Ook leer je op een praktische manier om een reading te geven die structureel goed in elkaar steekt. Zo krijg je duidelijke antwoorden op de vragen die aan de Tarot worden gesteld

 

De gebruikte afbeelding is afkomstig van: de Radiant Rider-Waite. Illustraties van de Radiant Rider-Waite, kunst door Pamela Colman Colman Smith, gereproduceerd met toestemming van US Games Systems, Inc. , Stamford, CT 06902. ©2015 door US Games Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *