Verlichte Meester Jezus

Spiritueel | 5 reacties

In het rijk van de Verlichte Meesters schijnen weinig figuren zo helder als Jezus. Zijn verhaal is bekend, maar er is diepte in zijn spirituele reis die veel verder gaat dan het Nieuwe Testament. In deze blog verkennen we het spirituele pad van Verlichte Meester Jezus. We verdiepen ons in zijn geschiedenis, de raadselachtige “verloren jaren”, zijn leringen en acties. Daarnaast kijken we naar hoe we ons verbinden met zijn goddelijke aanwezigheid voor begeleiding en transformatie.

 

De historische Jezus

Jezus, een historische figuur geboren in Bethlehem rond 4 BCE, legde de basis voor een van ‘s werelds belangrijkste religies, het christendom. Hij predikte liefde, mededogen en vergeving en verrichtte wonderbaarlijke daden van genezing. Het is echter essentieel om onderscheid te maken tussen de historische Jezus en de Verlichte Meester die hij werd.

historische Jezus

De raadselachtige “verloren jaren”

De “verloren jaren” van Jezus zijn een van de meest intrigerende en mysterieuze aspecten van zijn leven. Van zijn 12e tot zijn 30e jaar is een periode waarvoor historische gegevens opmerkelijk schaars zijn. Het Nieuwe Testament geeft wat informatie over Jezus’ vroege leven. Toch is er een aanzienlijk gebrek in de verslagen van zijn activiteiten en ervaringen in deze jaren. Als gevolg hiervan zijn er verschillende theorieën en speculaties ontstaan over wat Jezus in deze tijd gedaan heeft.

Hier zijn enkele belangrijke punten en theorieën over de “verloren jaren” van Jezus.

 

Beperkte historische documentatie

De afwezigheid van gedetailleerde historische verslagen van Jezus’ leven in deze periode heeft tot veel speculatie geleid. Het Nieuwe Testament noemt Jezus kort als kind in Nazareth, maar er is een aanzienlijke kloof in het verhaal totdat hij zijn openbare bediening begint rond de leeftijd van 30 jaar.

Sommige theorieën suggereren dat Jezus in deze jaren heeft gereisd, mogelijk naar plaatsen als India, Tibet, Egypte of zelfs de Britse eilanden. Deze reizen worden vaak geassocieerd met het nastreven van spirituele kennis en wijsheid uit verschillende tradities.

 

Spirituele studies

Er wordt algemeen aangenomen dat Jezus zich tijdens de “verloren jaren” bezighield met diepe spirituele studies en praktijken. Sommigen stellen voor dat hij onder verschillende spirituele leraren studeerde en zich verdiepte in verschillende filosofieën en praktijken die zijn latere leringen beïnvloedden.

Jezus en heling

Mystieke en helende vermogens

Er zijn verslagen van Jezus die wonderen en genezingen verrichtte tijdens zijn openbare werk. Het is mogelijk dat hij deze mystieke en helende vermogens heeft aangescherpt tijdens zijn jaren van spirituele verkenning.

 

Link met de Essenen

De Essenen, een Joodse sekte die bekend staat om hun ascetische en spirituele praktijken, worden in deze periode soms geassocieerd met Jezus. Sommige onderzoekers suggereren dat hij misschien tijd met de Essenen heeft doorgebracht en een aantal van hun leringen en praktijken heeft overgenomen.

 

Interreligieuze invloed

Gezien de diversiteit van spirituele tradities in de regio’s die hij mogelijk heeft bezocht, is het denkbaar dat Jezus werd blootgesteld aan een breed scala aan religieuze en filosofische ideeën, die zijn latere leringen over liefde, mededogen en spiritualiteit zouden hebben beïnvloed.

De afwezigheid van historische documentatie kan ook worden geïnterpreteerd als een periode van diepe innerlijke reflectie en spirituele voorbereiding op zijn openbare werk. Het is mogelijk dat deze jaren opzettelijk ongedocumenteerd werden gelaten om de betekenis van zijn latere leringen en acties te benadrukken.

De “Verloren Jaren” voegen een mystieke sfeer toe aan het leven van Jezus en de spirituele reis die hij ondernam. Het is belangrijk op te merken dat er verschillende interpretaties en theorieën bestaan. De details van wat er in deze periode is gebeurd, blijven een onderwerp van voortdurend debat en verkenning. Uiteindelijk dragen de “Verloren Jaren” bij aan de blijvende fascinatie rond Jezus in zowel religieuze als spirituele contexten.

Jezus leringen

Leringen van Jezus

Jezus’ leringen vormen de kern van zijn geestelijke nalatenschap. Ze omvatten diepgaande inzichten in liefde, vergeving en de aard van goddelijkheid. Laten we enkele van zijn meest invloedrijke leringen verkennen.

In de iconische preek van de Bergrede deelde Jezus de Zaligsprekingen. Deze leggen de nadruk op nederigheid, mededogen en het nastreven van gerechtigheid als wegen naar geestelijke vervulling.

 

Heb uw naaste lief

Centraal in zijn leringen staat het gebod om de naaste lief te hebben als zichzelf, en empathie en eenheid tussen alle wezens te bevorderen.

Jezus onderwees de kracht van vergeving en spoorde ons aan om wrok en wrok los te laten, omdat vergeving een weg is naar innerlijke vrede.

Hij sprak vaak over het “Koninkrijk van God” niet als een fysieke plaats, maar als een bewustzijnsstaat die toegankelijk is in elk individu door innerlijke transformatie.

mededogen

Acties van mededogen en genezing

Jezus’ leven werd gekenmerkt door daden van mededogen en wonderbaarlijke genezingen. Hij genas de zieken, voedde de hongerigen en demonstreerde de kracht van het geloof. Deze acties toonden de goddelijkheid in de mensheid en het potentieel voor spirituele groei.

 

Werken met Verlichte Meester Jezus

Je verbinden met Verlichte Meester Jezus is een diepgaande spirituele ervaring. Hier zijn enkele manieren om met zijn goddelijke aanwezigheid te werken.

 • Begin met meditatie om de geest tot rust te brengen en je hart te openen. Visualiseer een liefdevolle, stralende aanwezigheid die je omarmt.
 • Gebed is een krachtig hulpmiddel om een verbinding tot stand te brengen. Spreek vanuit het hart en druk je verlangens uit naar spirituele groei en begeleiding.
 • Duik diep in de leringen van Jezus, niet alleen als historische verslagen, maar als tijdloze wijsheid die van toepassing is op je leven.
 • Volg Jezus’ voorbeeld door je bezig te houden met daden van liefde en mededogen. Help mensen in nood, oefen vergeving en cultiveer een liefdevol hart.
Verlichte Meester Jezus

Voorbeelden van transformatie

 

Genezing door vergeving

Een van de meest overtuigende aspecten van Jezus’ leringen is zijn nadruk op vergeving als een krachtig middel tot genezing. Vergeving is niet alleen een daad van het vergeven van anderen; Het is ook een transformatief proces dat innerlijke vrede en emotioneel welzijn brengt.

Als we naar Jezus als voorbeeld kijken, zien we een figuur die consequent vergeving en mededogen toonde. Zijn daden van vergeving, zoals het vergeven van degenen die hem kruisigden, dienen als krachtige herinneringen aan het vermogen tot vergeving in de menselijke geest.

Werken met Verlichte Meester Jezus in de context van genezing en vergeving omvat verschillende diepgaande elementen.

 

Bevrijding van emotionele lasten

De energie van Verlichte Meester Jezus wordt vaak geassocieerd met een gevoel van diep mededogen en onvoorwaardelijke liefde. Wanneer we ons verbinden met zijn aanwezigheid door meditatie of gebed, kunnen we deze helende energie aanboren om emotionele lasten, wrok en grieven uit het verleden los te laten.

Zelfvergeving

Vergeving begint van binnenuit. Jezus’ leringen over het liefhebben van je naaste als jezelf strekken zich uit tot zelfvergeving. Wanneer we onze eigen fouten erkennen en onszelf vergeven, openen we de deur naar diepgaande zelfgenezing.

 

Negatieve emoties transformeren

De aanwezigheid van Verlichte Meester Jezus kan helpen om negatieve emoties zoals woede, wrok en bitterheid om te zetten in gevoelens van mededogen en begrip. Deze innerlijke transformatie is een belangrijk aspect van genezing door vergeving.

 

Empathie en mededogen

Door Jezus’ medelevende aard na te volgen, worden we empathischer en begripvoller naar anderen toe. Deze verschuiving in perspectief bevordert genezing in onze relaties en stelt ons in staat om een negatieve cyclus te doorbreken.

Een voorbeeld van genezing door vergeving is iemand die jarenlang het gewicht van een verraad uit het verleden meedraagt. Door meditatie en verbinding met de energie van Verlichte Meester Jezus, ervaart ze een diepgaande bevrijding van deze last. Hierdoor gaat ze verder met een lichter hart en een hernieuwd gevoel van innerlijke vrede.

Jezus transformatie

Spiritueel Ontwaken

 

Spirituele Transformatie en Zelfrealisatie

Spiritueel ontwaken is een diepgaande en vaak levensveranderende ervaring die leidt tot een dieper begrip van jezelf en het universum. Het is een proces van zelfrealisatie en een ontwaken voor hogere waarheden.

Werken met Verlichte Meester Jezus op je pad naar spiritueel ontwaken omvat de volgende elementen.

 

Meditatieve oefeningen

Meditatie is een krachtig hulpmiddel om verbinding te maken met het goddelijke en spiritueel ontwaken te ervaren. Door meditatie met Jezus’ energie ervaar je diepgaande inzichten, visioenen of een diep gevoel van eenheid met het universum.

 

Innerlijke transformatie

Spiritueel ontwaken gaat vaak gepaard met een radicale verschuiving in bewustzijn. Door Jezus’ leringen te bestuderen en zijn kwaliteiten van liefde, mededogen en nederigheid na te volgen, onderga je innerlijke transformatie en een verhoogd gevoel van spiritueel bewustzijn.

 

Afstemming op goddelijk doel

Verlichte Meester Jezus begeleid je bij het ontdekken van je unieke levensdoel en hoe het in lijn is met het grotere kosmische plan. Deze uitlijning kan een diep gevoel van vrede en richting geven.

 

Verruimd bewustzijn

Spiritueel ontwaken kan leiden tot een uitgebreid bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van al het leven en een diep gevoel van eenheid met het universum. Deze verschuiving in bewustzijn resulteert vaak in meer empathie, mededogen en een verlangen om positief bij te dragen aan de wereld.

Jezus meditatie

Conclusie

Werken met Verlichte Meester Jezus is een transformerende en verlichtende ervaring die leidt tot genezing, innerlijke vrede en spiritueel ontwaken. Of je nu emotionele heling zoekt door vergeving of een diepere verbinding met je eigen goddelijkheid, Jezus’ stralende licht is altijd aanwezig om je te begeleiden en te ondersteunen op je spirituele pad.

Verlichte Meester Jezus staat als een baken van goddelijke liefde en verlichting. Zijn leven, leringen en acties blijven zoekers inspireren en begeleiden op hun spirituele reizen. Door ons te verbinden met zijn aanwezigheid en zijn wijsheid te omarmen, beginnen we aan een pad van diepgaande transformatie.  De daaruit voortvloeiende spirituele groei maakt dat we de grenzeloze liefde en compassie ervaren die hij belichaamt. Als je op je spirituele pad reist, onthoud dan dat het stralende licht van Verlichte Meester Jezus er altijd is om je weg te verlichten.

Wil je meer met Verlichte Meester Jezus doen? Dat kan in de praktische cursus Werken met Verlichte Meesters. Hierin maak je contact met de diverse Verlichte Meesters. Je krijgt onder andere algemene informatie, een channeling, opdracht, printbare kaarten en visualisatie of heling per Verlichte Meester.

5 Reacties

 1. Gabriël Vanhauwaert

  Dank u Annelies voor al deze spirituele helende informatie u bent een Engel.

  Antwoord
 2. Trees.dekker

  ik heb ook een hele mooie aanvulling.
  liefde is het hoogste goed aan de mens gegeven, liefde is wat leven doet, van ontroering beven.
  liefde is alles, liefde is God, het maakt van arme rijken.
  zonder liefde, wat was het lot, het zou op niets gelijken. geest van liefde, leid ons voort, doordring ons van uw wezen, dan wachten wij ook ongestoord het einde zonder vrezen.
  En zij het leven kort of lang,God liefde maakt geen sterven bang.
  liefde is het aller heiligste, ja het aller Allerheiligste.

  gr Trees Dekker. dankjewel voor je blogs ben er erg blij mee het geeft mij een gevoel om begrepen te worden en er te mogen zijn heb die vrijheid echt ervaren dat is mijn hou vast

  Antwoord
  • admin

   Mooie aanvulling Trees en fijn dat je het zo ervaart

   Antwoord
 3. Erik Martens

  Dag Annelies / Annelicht,

  Gebed tot Jezus

  Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
  Waar haat het hart verscheurt,
  laat mij liefde brengen.
  Waar wordt beschuldigd,
  laat mij vergeving schenken.
  Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
  laat mij eenheid stichten.
  Waar twijfel knaagt,
  laat me geloof brengen.
  Waar dwaling heerst,
  laat me waarheid uitdragen.
  Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
  laat hoop doen herleven.
  Waar droefenis neerslachtig maakt,
  laat me vreugde brengen.
  Waar duisternis het zicht beneemt,
  laat me licht ontsteken.

  Maak dat wij niet zozeer zoeken
  om getroost te worden,
  als wel om te troosten.
  Om begrepen te worden
  als wel om te begrijpen.
  Om bemind te worden
  als wel om te beminnen.

  Want wij ontvangen door te geven.
  Wij vinden door onszelf te verliezen.
  Wij krijgen vergeving door zelf vergeving te schenken
  en wij worden tot eeuwig leven geboren
  door te sterven.

  Gelezen boeken:

  Prophet: The lost teachings of Jezus ( 4 dl ).

  Prophet: Saint Germain: Alchemy.
  Formulas for Self-Transformation.

  Dr. Joshua David Stone: Het Gouden boek van Melchizedek
  Hoe word je een geïntegreerde Christus / Boeddha in dit leven? ( 2 dl ).

  Norma Milanovich & Shirley McCune: Het licht zal je bevrijden.
  De universele wetten voor spirituele groei.

  Tom Zwanepoel: Het Heiligenboek.
  Levenswijsheid van honderd en enige heiligen.

  Schauber / Schindler: Die Heiligen.

  e.a.

  Opmerking: Ik vind de gebruikte afbeeldingen van Jezus schitterend en hemels van schoonheid en zuiverheid.

  Bijj voorbaat hartelijk dank.
  Met geestelijke lichtgroet,

  Erik Martens

  Antwoord
 4. Marie Asin

  Ik lees als inspiratie iets bij het wakker worden . Vandaag jouw blog over meester Jezus . De inhoud sloot perfect aan op mijn innerlijk weten en het aanwakkeren van mijn intuïtie voor de komende periode . We gaan de zogenaamde feestmaand snel tegemoet terwijl vele harten al krimpen van de angst voor eenzaamheid en emotionele armoede . Als de inhoud van jou blog op de straten leesbaar was en waarlijk begrepen zou worden werd het een bijzondere afsluiting van dit jaar . Wat een ommekeer in starten van een waarlijk nieuwjaar 2024 zou het worden . 😇😇😇😇❤️❤️❤️❤️
  Dankjewel Annelies

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *