De Magiër

Tarot | 1 reactie

Heb je ooit door een Tarot-deck gebladerd en werd je aandacht getrokken naar een kaart met een zelfverzekerde figuur die een staf omhoog houdt? Dat is De Magiër! Deze kaart is een krachtpatser van potentieel, boordevol symboliek en inspiratie voor iedereen die op een pad van zelfontdekking is. Dus pak je metaforische kopje kosmische thee en laten we ons verdiepen in de magie!
De Magier I

De Magiër hoort bij de Grote Arcana

De Magiër is een Grote Arcana-kaart met Romeins nummer “I” (één). In de Grote Arcana worden de grotere thema’s en archetypen verwerkt van ons leven. De Magiër wordt met name geassocieerd met thema’s als:

 

Manifestatie

Je verlangens en ideeën werkelijkheid laten worden met gerichte actie en intentie.

 

Meesterschap

Je vaardigheden en talenten ten volle ontwikkelen.

 

Wilskracht en actie

Beslissende stappen zetten om vooruitgang te boeken bij het bereiken van je doelen.

 

Potentieel en vindingrijkheid

Het herkennen en gebruiken van de tools en capaciteiten die je al bezit.

 

Geest en Materie

Overbruggen de kloof tussen geest en materie. Verbind je innerlijke wereld (gedachten, verlangens) met de uiterlijke wereld (acties, ervaringen).

 

Wat er te zien is op de kaart aan symboliek

In het Rider-Waite deck, het meest gebruikte Tarot deck, is De Magiër een boeiend beeld, hier een korte uitleg van wat je op de kaart ziet en de symbolische betekenis.

 

De Magiër

Een zelfverzekerde figuur staat rechtop, gekleed in wit gewaad met een rode mantel. Hij vertegenwoordigt de bewuste geest, het deel van ons dat de kracht heeft om actie te ondernemen en onze realiteit vorm te geven. Om zijn taille een grijze slang die in zijn eigen staart bijt.

 

Kleding

Het witte gewaad symboliseert zuiverheid van geest en de rode mantel vertegenwoordigt wereldse ervaring, passie en actie. De grijze slang staat voor de gesloten ring van ontwikkeling. Elke keer wanneer er een cirkel van kennis afgerond is begin je op een hoger niveau weer opnieuw met leren.

 

De tafel

Voor hem staat een tafel die een heilige ruimte is waar ideeën vorm krijgen en magie gebeurt. Op de tafel liggen de vier kleuren van de Tarot (zwaarden, staven, bekers en pentakels). Deze vertegenwoordigen de verschillende aspecten van het leven – gedachten en ideeën (zwaarden), acties en inspiratie (staven), emoties (bekers) en de materiële wereld (pentakels). Ze staan voor de verschillende middelen die we tot onze beschikking hebben op het fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele vlak.

 

Handen

De rechterhand van De Magiër is opgeheven en wijst naar de hemel  en kanaliseert de universele energie van goddelijke inspiratie. Zijn linkerhand wijst naar de grond en aardt diezelfde energie in de materiële wereld. Dit staat voor het ondernemen van geïnspireerde actie en het manifesteren van ideeën in de materiële wereld.

 

Oneindigheidssymbool

Boven het hoofd van De Magiër zie je een oneindigheidssymbool, dat staat voor grenzeloos potentieel en de onderlinge verbondenheid van alle dingen.

 

Bloemen

Bloemen rond de tafel en in de buurt van De Magiër symboliseren potentieel, groei en de bloei van ideeën.

magierkaart

Wat de kleuren op de kaarten betekenen

De kleuren op de kaart van De Magiër voegen ook extra betekenis toe:

 

Rood en wit

Het gewaad van De Magiër is wit en zijn mantel is rood. Rood staat voor passie, actie en wereldse ervaring. Wit staat voor zuiverheid, spiritualiteit en een nieuw begin. Samen benadrukken ze het belang van het balanceren van spiritueel bewustzijn met het ondernemen van actie in de materiële wereld.

 

Bruin

De tafel is bruin, dat staat voor geaard zijn en praktische actie in de fysieke wereld. Het wijst erop dat alleen inspiratie niet genoeg is om je wensen te manifesteren. Geïnspireerde actie is ook nodig om dat te verwezenlijken.

 

Geel en goud

Deze kleuren komen voor in de lucht en bij de elementen op tafel. De lucht staat voor het intellectuele deel, het gebruik van de geest om te manifesteren. Goud symboliseert creativiteit, manifestatiekracht en overvloed.

 

Combineer de symboliek en de kleuren

Het mooie van De Magiër ligt in de manier waarop deze symbolen en kleuren samenwerken. Het is een visuele weergave van de onderlinge verbondenheid van alles. De Magiër herinnert ons eraan dat we de gereedschappen en middelen in ons hebben om de kloof tussen de mentale en fysieke sferen te overbruggen. Het mentale aspect staat ook voor de spirituele inzichten die je helpen om zuiver te manifesteren. Hieronder lees je hoe je het grotere geheel kunt zien:

 

Microkosmos en macrokosmos

De magiër zelf fungeert als een microkosmos, de -kleine representatie van de macrokosmos – het hele universum. Hij overbrugt door gerichte intentie en actie de kloof tussen de mentale wereld en de fysieke wereld.

 

Balans is de sleutel

De kleuren rood en wit met de handposities omhoog en geaard benadrukken het belang van balans. De Magiër herinnert ons eraan dat manifestatie niet alleen gaat over passie en inspiratie. De handen wijzen op geaarde actie en een verbinding met onze spirituele kennis en mentale voorstellingskracht.

 

Hulpmiddelen

De Magiër moedigt ons aan om deze hulpmiddelen op tafel effectief te herkennen en te gebruiken om onze dromen waar te maken.

 

Potentieel ontketend

Het oneindigheidssymbool en de bloemen symboliseren grenzeloos potentieel en de bloei van ideeën.

In wezen is De Magiër een visuele herinnering dat we allemaal medescheppers zijn van onze eigen realiteit. Door de onderlinge verbondenheid van de symbolen en kleuren te begrijpen, kunnen we de kracht in onszelf benutten om de kloof tussen de spirituele en fysieke rijken te overbruggen en onze dromen om te zetten in een tastbare realiteit.

controle over de elementen

Interpretatie van De Magiër

De Magiër verschijnt in Tarot-lezingen om een krachtige boodschap over te brengen. Hier lees je hoe je de betekenis ervan interpreteert, afhankelijk van de context van de lezing:

 

Tijd om te manifesteren

Dit is een goed moment om actie te ondernemen op je doelen en verlangens. Het universum spant in je voordeel samen en je hebt de nodige vaardigheden en middelen om je dromen tot leven te brengen.

 

Omarm je kracht

De Magiër staat voor je innerlijke potentieel en wilskracht. Geloof in jezelf en je vermogen om je realiteit vorm te geven.

 

Onderneem geïnspireerde actie

Blijf niet alleen op je ideeën zitten! De Magiër spoort je aan om concrete stappen te zetten in de richting van je doelen.

 

Vindingrijkheid en probleemoplossing

Je hebt de tools en talenten om eventuele obstakels te overwinnen. Wees vindingrijk en vind creatieve oplossingen.

 

Een nieuw begin

De Magiër kan soms een nieuwe start of een nieuw hoofdstuk in je leven vertegenwoordigen. Omarm de kansen die op je pad komen.

 

Een legging met de energie van De Magiër

Voel je je vastgelopen of ongeïnspireerd? Wil je de krachtige energie van De Magiër benutten en actie ondernemen om je doelen te bereiken? Deze eenvoudige Tarot-spread met 5 kaarten helpt.

 

1 – Huidige situatie

Deze kaart vertegenwoordigt je huidige staat van zijn in relatie tot je doel. Wat gebeurt er nu op dit gebied van je leven? Zijn er obstakels die je voortgang blokkeren?

2 – Verborgen talenten

De Magiër herinnert ons eraan dat we allemaal onbenut potentieel hebben. Deze kaart onthult verborgen vaardigheden of middelen die je misschien niet ten volle benut. Welke sterke punten of talenten bezit jij die je verder kunnen helpen?

3 –  Actie om te ondernemen

Dit is het duwtje in de rug van De Magiër! Deze kaart suggereert de meest geïnspireerde actiestap om te ondernemen om dichter bij je doel te komen. Wees niet bang om buiten je comfortzone te stappen!

4 – Potentiële uitdagingen

De weg naar manifestatie verloopt niet altijd van een leien dakje. Deze kaart belicht mogelijke obstakels of tegenslagen die je tegenkomt. Als je je hiervan bewust bent, bereid je je effectief voor en navigeer je deze situaties.

5 – Het resultaat

De laatste kaart biedt een blik op de mogelijke uitkomst als je de boodschap van De Magiër omarmt en geïnspireerde actie onderneemt. Wat is het waarschijnlijke resultaat als je de richtlijnen van de vorige kaarten opvolgt?

een 5 kaart tarot legging

Een gesprek met De Magiër

Zoals met meer kaarten besluit ik in de kaart te stappen en op bezoek te gaan bij De Magiër. De hele omgeving straalt een gevoel van grenzeloos potentieel uit. De gele lucht zindert van de energie, een herinnering aan de magie die door alle dingen stroomt. De kleuren zijn levendig en weerspiegelen het optimisme en de creativiteit die met De Magiër worden geassocieerd. De bloemen geuren en het contrast tussen rood en wit valt me op. Passie en zuiverheid zijn hier in balans.

 

We stappen in de kaart

Ik ga aan tafel tegenover De Magiër zitten. Hij straalt zelfvertrouwen en een vleugje speelse wijsheid uit. Ik haal een keer diep adem en vraag:

“Magiër, vertel me alles over deze kracht van manifestatie. Hoe maak ik er gebruik van?”

De Magiër antwoordt met een warme glimlach: “Ah, een vraag in het hart van de schepping zelf. De kracht ligt in jou, je bent een medeschepper in dit grootse kosmische spel. Maar vergeet niet dat manifestatie een dans is tussen intentie en actie.”

“Intentie en actie? Kunt u dit toelichten?”

De Magiër knikt: “Zeker. Ontsteek eerst de vonk binnenin. Waar verlang je echt naar? Wees duidelijk en specifiek in je doelen. Visualiseer je succes, voel de emoties van het bereiken ervan. Laat je onwrikbare intentie de brandstof zijn die je voortstuwt.”

Intentie

“Maar intentie alleen is niet genoeg, toch?”

De Magiër grinnikt: “Inderdaad. Actie is de brug tussen droom en werkelijkheid. Zodra je intentie is vastgesteld, neem je geïnspireerde stappen. Wees niet bang om te experimenteren, te leren en je gaandeweg aan te passen. Denk eraan, ik sta met mijn rechterhand naar de hemel geheven, universele energie channelend, maar mijn linkerhand wijst stevig naar de grond en aardt die energie in de materiële wereld.

“Dus het gaat om balans?”

De Magiër: “Precies. Balans tussen inspiratie en gefundeerde actie, tussen geest en materie. En vergeet de tools niet die tot je beschikking staan. Kijk naar zwaarden, staven, bekers en pentakels. Je beschikt over alle middelen die je nodig hebt om je verlangens te manifesteren.”

Angst

“Hoe zit het met angst? Wat als ik faal?”

De Magiërs ogen fonkelen: “Angst is een natuurlijk onderdeel van het proces. Maar het mag je niet verlammen. Zie het als een signaal om je plan te verfijnen, om te leren van ervaringen uit het verleden. Vergeet niet dat zelfs de grootste Magiërs voor uitdagingen stonden. De sleutel is om vooruit te blijven gaan, in jezelf te geloven en te vertrouwen op de magie die zich ontvouwt.”

“Dank je, Magiër. Uw woorden inspireren me.”

De Magiër met een vriendelijke glimlach: “De kracht is altijd van jou geweest. Ga nu verder en creëer het meesterwerk van je leven!”

De magier een goed gesprek

Conclusie

De Magiër is een kaart met een enorme inspiratie. Hij herinnert ons eraan dat we geen passieve waarnemers zijn van ons leven. We zijn actieve deelnemers met de macht om onze realiteit vorm te geven. Dus, de volgende keer dat je De Magiër tegenkomt, beschouw het dan als een kosmisch duwtje in de rug. Onthoud dat jij De Magiër bent en dat het universum je canvas is. Stap in je kracht en creëer een leven dat je echt wilt. De interpretatie van De Magiër in een legging zal altijd afhangen van de omringende kaarten in je lezing. Zoek naar kaarten die de boodschap van De Magiër kunnen ondersteunen of uitdagen. Denk na over je eigen intuïtie en wat het meest resoneert met je huidige situatie.

 

 

Meer lezen

Wil je meer leren?

De gebruikte afbeelding is afkomstig van: de  Rider-Waite. Illustraties van de Radiant Rider-Waite, kunst door Pamela Colman Colman Smith, gereproduceerd met toestemming van US Games Systems, Inc. , Stamford, CT 06902. ©2015 door US Games Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

1 Reactie

 1. Erik Martens.

  Beste Annelies,
  ik vind je blog over de Magiër erg goed.
  Het is een van mijn geliefdste en meest inspirerende kaarten.
  Zo boven, zo beneden.
  Dankjewel!
  Erik Martens.

  P.s. deze kaart doet me telkens weer aan St. Germain denken.
  – Ik vind hem een magiër pur sang.

  – Ik heb pas nog, in nagedachtenis van St. Germain, een mooi Malthezer kruis
  aangeschaft, ben er erg blij mee. Daarin komt de kosmos: macrokosmos (Day Side of Life – bovenste twee punten) en de microkosmos (Night Side of Life – onderste zes punten) mooi tot z’n recht. (uit: Saint Germain on Alchemy)

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *