Structuur van de Grote Arcana

Tarot | 0 Reacties

Alles in het leven heeft structuur, zelfs als dat niet zo lijkt. Structuur helpt ons om deze dingen te begrijpen. Net als alle andere dingen heeft de Tarot structuur en de Tarot is ruwweg opgesplitst in 3 delen. Als eerste de Grote Arcana, dan de Kleine Arcana en als laatste de Hofkaarten. De structuur van de Grote Arcana is daarbinnen nog te herkennen.

Er zijn in de Grote Arcana tweeëntwintig kaarten en elke kaart toont een afbeelding met een Romeins nummer bovenaan en een tekst onderaan. De kaarten vertegenwoordigen universele waarheden en archetypen die we tijdens ons leven tegenkomen. Het werken met de kaarten helpt ons die diepere betekenissen te vinden en om te gaan met situaties in ons leven.

0 - DE DWAAS

De kaarten kunnen licht werpen op het huidige moment of wat er in het verleden is gebeurd. Ze kunnen je laten zien dat je door een levensles van de kaart heen moet werken om er aan de andere kant sterker uit te komen. De levenslessen die de Major Arcana-kaarten met zich meebrengen zijn meestal niet uit vrije wil, maar ze gebeuren gewoon. Voor ons is het belangrijkste om van hen te leren. Soms begrijpen we de les, soms moeten we ons meer bewust worden van de betekenis ervan en daar komen de Grote Arcana kaarten goed van pas.

Op mijn persoonlijke spirituele pad heb ik geleerd dat alleen het begrijpen van een levensles niet het einde ervan is. Je krijgt een les herhaaldelijk gepresenteerd totdat je niet alleen leert wat het betekent, maar ook weet hoe je er elegant mee om kan gaan. Dan en alleen dan zal dit begrepen worden en kun je verder gaan. Je kunt de Grote Arcana-kaarten op een paar manieren opsplitsen. Laten we beginnen met de gemakkelijkste.

 

De Dwaas en de rest van de Grote Arcana kaarten

De Dwaas is de eerste kaart in de Grote Arcana en het getal is nul (0). Als de Held van de Tarot reist hij door de Tarot om persoonlijk en spiritueel te leren en te groeien. De andere kaarten zijn genummerd I tot en met XXI (1 t/m 21). Wanneer de Dwaas rondreist, komt hij in situaties terecht die zich via de andere kaarten aan hem presenteren. De Grote Arcana kaarten zijn de levenslessen die hij als het ware al wandelend tegenkomt. Deze lessen komen op zijn pad; hij kan er niet voor kiezen om ze tegen te komen; ze gebeuren gewoon.

Lees meer over De Dwaas in een aparte blog over deze kaart.

 

Drie andere delen van de Grote Arcana kaarten

De eenentwintig kaarten die overblijven als je de Dwaas eruit haalt, zijn opgesplitst in drie delen. Dit zijn drie sets van zeven Grote Arcana kaarten. Elke groep heeft een algemene betekenis en de kaarten voegen daar hun specifieke betekenis aan toe. Laten we eens kijken naar de eerste zeven kaarten.

Grote Arcana Bewustwording

 Kaarten 1 – 7  Het leerproces van het kind

Deze kaarten hebben afbeeldingen die ons basislevenslessen laten zien, zoals de vrouwelijke en mannelijke archetypen. Leren omgaan met tradities, hoe we contact kunnen maken met mensen en dat we weten zowel door ervaring als door het begrijpen van de informatie die we krijgen. Terwijl we dit doen, bouwen we vertrouwen op en bereiden we ons voor om de wereld zelf te verkennen. Ik zou de Grote Arcana kaarten in deze sectie de leraren noemen.

I              De Magiër                   Zoals boven, zo beneden – je kunt alles manifesteren

II             De Hogepriesteres   Verborgen spirituele betekenissen leren door te ervaren

III           De Keizerin                  Het vrouwelijke archetype – de moederenergie

IV           De Keizer                      Het mannelijke archetype – de vaderenergie

V            De Hierofant               Je plaats vinden in tradities en groepen

VI           De Geliefden               Contact maken met mensen en verbindingen aangaan

VII          De Zegewagen           De wereld in trekken en leren wat goed en fout is

Grote Arcana Onderbewustzijn

Kaarten 8 – 14  Het proces van de jongvolwassene

Deze kaarten tonen beelden die verder gaan dan de essentiële levenslessen. Je leert in de schoenen van de ander te gaan staan en de dingen anders te zien. Zo leer je dat het leven niet alleen om jou draait maar dat dit gaat over het vinden van je weg in de wereld zoals een tiener dat zou doen en leren verantwoordelijkheid te nemen.

VIII         Kracht                          Je innerlijke kracht vinden om met situaties om te gaan

IX           De Kluizenaar             Wijsheid vinden door introspectie

X            Rad van Fortuin          Verandering is de enige zekerheid die we hebben in het leven

XI           Gerechtigheid             Eerlijke beslissingen nemen

XII          De Gehangene           Een klein offer om geestelijk inzicht te krijgen

XIII         De Dood                       Langzame overgang

XIV         Gematigdheid            Balans vinden in je leven

Grote Arcana Bovenbewustzijn

Kaarten 15 – 21  Het leerproces van de volwassene

Deze kaarten hebben archetypische afbeeldingen die ons een kans bieden om onze angsten te herkennen en te overwinnen. Ze brengen complexere uitdagingen met zich mee. Deze groep leert ons om door te gaan als het moeilijk lijkt. Zo verdiepen onze spirituele inzichten en persoonlijke groei zich.

XV          De Duivel                     Je gaf toe aan materialisme/lust, nu moet je verstandig kiezen

XVI         De Toren                      Plotselinge inzichten die alles veranderen

XVII        De Ster                         Er is hoop, blijf gewoon je energie erin stoppen, en het zal lukken

XVIII       De Maan                      Niet alles is zichtbaar, en dit brengt onzekerheid met zich mee

XIX         De Zon                          Hou van het leven en ontdek de wereld onschuldig als een kind

XX          Het Oordeel                 Herrijzend uit de as als een feniks

XXI         De Wereld                    Je doelen bereiken en de reis op een hoger niveau opnieuw beginnen

 

De lessen blijven komen

Wanneer we de wereldkaart bereiken, hebben we onze reis door de Grote Arcana voltooid. Daarna beginnen we opnieuw met de Magiër maar dan op een hoger niveau van bewustzijn. Dit is de continue groei die ons hele leven duurt. Wanneer we ons volledig bezighouden met deze levenslessen, leren we ze snel en grondig en krijgen we steeds meer innerlijke vrede.

 

De Grote Arcana

De Tarot heeft een algemene betekenis en wanneer je dat eenmaal leert, zul je merken dat je steeds meer associaties ziet. Je zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat deze drie groepen geassocieerd zijn met het onderbewustzijn, de bewuste geest en het hogere bewustzijn. Of dat ze voor jou heel andere waarden vertegenwoordigen.

De gebruikte afbeelding is afkomstig van: de Radiant Rider-Waite. Illustraties van de Radiant Rider-Waite, kunst door Pamela Colman Colman Smith, gereproduceerd met toestemming van US Games Systems, Inc. , Stamford, CT 06902. ©2015 door US Games Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *