Imbolc

Wicca | 0 Reacties

Imbolc is een Keltische feestdag die wordt gevierd op 1 februari. Voor christenen is het de feestdag van Sint-Brigida, de patrones van Ierland. Imbolc werd geadopteerd als de feestdag van Sint-Brigida, die ook wel wordt gezien als een godin-koningin. Sint-Brigida werd geboren in het jaar 453 in Kildare, Ierland. Ze was een bekwame heler en een stichtster van kloosters.

Sint Brigida

Imbolc is een nieuw begin

In Wicca is een nieuw begin belangrijk omdat ze de cyclische aard van het leven en het voortdurende proces van groei en transformatie vertegenwoordigen. Veel Wicca’s  gebruiken Imbolc als een gelegenheid om na te denken over hun eigen leven en om intenties voor de toekomst te stellen. Dit omvat het stellen van doelen, het maken van plannen en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. De viering van een nieuw begin is een manier om verandering te herkennen en te omarmen, en om het verleden los te laten om vooruit te komen.

Een nieuw begin wordt ook geassocieerd met het idee van wedergeboorte, wat het geloof is dat de dood niet het einde is. Het is slechts een overgang naar een nieuwe fase van het bestaan. Dit idee wordt weerspiegeld in wicca-concepten zoals het Wiel van het Jaar, dat de cyclische aard van leven, dood en wedergeboorte vertegenwoordigt.

Ook wordt een nieuw begin geassocieerd met het idee van een schone lei, een tijd om het verleden los te laten en opnieuw te beginnen. Dit betekent het loslaten van oude patronen, gewoonten en negatieve emoties en deze vervangen door positieve.

Lammetjes rond Imbolc

Lammetjes rond Imbolc

De naam Imbolc komt van het Ierse woord “imb-bolg”, wat “in de buik” betekent. Dat verwijst naar de zwangere schapen, die in deze tijd van het jaar beginnen te lammeren. Brigid wordt aangeroepen tijdens Imbolc om land en dieren te zegenen en om welvaart te brengen in het komende jaar.

In traditionele agrarische samenlevingen was Imbolc ook een tijd waarin boeren om Brigid’s bescherming vroegen. Dit was vooral belangrijk omdat de dieren van vitaal belang waren voor het voortbestaan van de gemeenschap. Imbolc is de tijd waarin veel traditionele landbouwactiviteiten plaatsvinden, zoals het voorbereiden van de velden en gereedschappen, snoeien en zaaien van de eerste zaden.

Dit is ook de tijd dat de eerste tekenen van de lente zichtbaar zijn. Imbolc was oorspronkelijk een heidens feest dat verband hield met de vruchtbaarheid van de aarde en de godin Brigid. Brigid werd ook wel gezien als een godin van de lente.

Lente godin

Imbolc in Wicca

Voor Wicca’s wordt de sabbat geassocieerd met de godin Brigid, die de beschermheilige is van dichters, smeden en helers. Imbolc is een tijd om van zuivering en het ontstaan van nieuw leven uit de duisternis van de winter te vieren. Het markeert het begin van de lente en staat ook bekend als Oimelc, Brigid’s Day, Brigantia of Candlemas. Deze Wicca-sabbat wordt vanaf zonsondergang op 1 februari gevierd wordt tot de ochtend van 2 februari.

 

Candlemas

In de Keltische traditie wordt Candlemas geassocieerd met de godin Brigid. Brigid was een godin van de lente. Ze werd ook gezien als een beschermer van reizigers, armen en wezens. 

 

Hier zijn enkele tradities die op Candlemas worden uitgevoerd

 • Vuur is een symbool van licht en hoop, en het wordt gezien als een manier om de komst van de lente te vieren. Op Candlemas worden kaarsen gezegend en aangestoken.
 • Voedsel is een symbool van overvloed, en het wordt gezien als een manier om Brigid’s zegeningen te vragen. Op Candlemas worden offergaven van voedsel gebracht aan Brigid.
 • Gebeden zijn een manier om met God te communiceren en om zijn zegeningen te vragen. Op Candlemas worden vaak gebeden voor vruchtbaarheid, heling en bescherming gereciteerd.

Candlemas is een feest van licht, hoop en vernieuwing. Het is een tijd om te vieren de komst van de lente en de zegeningen van God.

Brigid en poezie

Het punt halverwege

Imbolc valt ongeveer halverwege tussen de winterzonnewende en de lente-equinox. De winterzonnewende heeft het kortste daglicht van het jaar, en de lente-equinox is de dag waarop dag en nacht even lang zijn. Imbolc valt precies in het midden van deze twee gebeurtenissen. Het is een tijd van transformatie en vernieuwing, wanneer de duisternis van de winter vervaagt en het licht van de lente komt.

Wicca’s vieren Imbolc door Brigid te eren met rituelen, poëzie, spreuken, helend werk en meditaties. Dit omvat het brengen van offers aan de godin, of het vragen om haar zegeningen en leiding. Traditioneel steken mensen kaarsen aan bij Imbolc-vieringen, maken Brigid’s kruizen en bereiden zich voor op de lente.

Wicca’s gebruiken Imbolc ook als een kans om te divineren en intenties voor het komende jaar uit te spreken. Denk hierbij aan het stellen van doelen of het maken van plannen voor de toekomst. Ook is dit een tijd voor zelfreflectie en om veranderingen en een nieuw begin in hun eigen leven te eren.

Cailleach brengt de winter

Maar eerst was er Cailleach, de heks van de winter

Imbolc is verbonden met de Cailleach, de heks van de winter, omdat dit het einde van haar heerschappij en het begin van de lente markeert. Cailleach is een figuur uit de Keltische mythologie die vaak wordt geassocieerd met winter en dood.

Er wordt gezegd dat ze de kou en sneeuw beheerst en wordt soms afgebeeld als een angstaanjagende oude vrouw die een staf hanteert. Telkens wanneer ze met haar staf op de grond klopt ontstaat er ijs en sneeuw. Toch komen er nu inmiddels sneeuwklokjes omhoog en dat is het teken dat haar kracht afneemt. Volgens sommige legendes zou de Cailleach haar staf neerleggen tijdens Imbolc, wat het einde van de winter en de terugkeer van de lente aangeeft.

In sommige tradities wordt Cailleach gezien als een transformatie van de godin. Het wijze-aspect van de godin dat sterft en herboren wordt als de maagd. Dit wordt gezien als een weergave van het cyclische karakter van leven en dood, en de veranderende seizoenen. Imbolc is de tijd om Cailleach te eren en te bedanken voor de lessen en zegeningen van de winter. Maar ook om afscheid te nemen van de kilte en het nieuwe begin van de lente te verwelkomen.

de maagdelijke godin van Imbolc

Het ontstaan van leven uit de duisternis van de winter

In Wicca is Imbolc gerelateerd aan de godin en god in de zin dat het de cyclische aard van het leven vertegenwoordigt. De godin wordt geassocieerd met de vruchtbaarheid en het nieuwe begin, terwijl de god wordt geassocieerd met de kracht en energie die de cyclus van het leven aandrijft.

In veel Wicca-tradities wordt de godin gezien als de belichaming van de aarde en de krachten van de natuur, en wordt geassocieerd met de cycli van geboorte, groei en dood. Ze wordt tijdens Imbolc aangeroepen als het maagdelijke aspect van de godin, die nieuw leven en vruchtbaarheid naar het land brengt na de duisternis van de winter.

 

Yin en yang in werking

De god daarentegen wordt gezien als de belichaming van de zon en de krachten van het leven. Hij wordt geassocieerd met de energie en kracht die de cyclus van het leven aandrijft. Tijdens Yule wordt de god herboren en verschijnt tijdens Imbolc als de aan kracht winnende zonnegod. Hij wordt aangeroepen tijdens Beltane, als de jonge god, die op het hoogtepunt van zijn kracht en vitaliteit is. De god brengt dan leven en groei in het land.

Samen vertegenwoordigen de godin (yin) en god (yang) het evenwicht en de harmonie van de natuurlijke wereld en de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Ze herinneren ons eraan dat alles deel uitmaakt van een grotere cyclus en dat de dood niet het einde is. Het is slechts een overgang naar een nieuwe fase van het bestaan.

Imbolc godin

Het begin van de Lente

Brigid wordt de godin van de lente genoemd om een aantal redenen. Ten eerste markeert Imbolc, haar feestdag, het begin van de lente in de Keltische traditie. In deze tijd van het jaar begint de natuur te ontwaken, en de lente is in aantocht. Wij zien de Lente-equinox als het begin van de Lente, maar binnen de Wicca is dat al met Imbolc. De equinox is het hoogtepunt van het seizoen.

Ten tweede wordt Brigid geassocieerd met een aantal aspecten van de lente, zoals vruchtbaarheid, groei en vernieuwing. Ze afgebeeld met dieren die symbool staan voor vruchtbaarheid, zoals lammetjes. Daarnaast wordt ze afgebeeld met planten die symbool staan voor groei, zoals sneeuwklokjes, krokussen en narcissen.

Ten slotte wordt Brigid gezien als een godin van de vernieuwing, en ze wordt vaak afgebeeld met vuur, dat symbool staat voor vernieuwing.

 

Voorbeelden van Lente associaties

 • In de Ierse mythologie wordt Brigid vaak afgebeeld als een jonge vrouw. Dit weerspiegelt haar rol als een godin van de lente, die de jonge, nieuwe lente vertegenwoordigt.
 • In de Keltische kunst wordt Brigid afgebeeld met bloemen en planten. Deze bloemen en planten vertegenwoordigen de groei en vernieuwing van de lente.
 • In de Keltische traditie wordt Brigid’s feestdag, Imbolc, gevierd met een aantal rituelen die gericht zijn op de lente. Deze rituelen worden gezien als een manier om Brigid’s zegeningen te vragen voor een vruchtbare en succesvolle lente.
 • Brigid wordt ook wel gezien als een beschermer van de natuur. Ze wordt aangeroepen om de aarde te beschermen en om een vruchtbare lente te brengen.

 

De smidse

Brigid wordt geassocieerd met vuur en de smidse om een aantal redenen. Vuur een symbool van licht en hoop. De komst van de lente wordt gesymboliseerd door de opkomst van de zon en het ontluiken van de natuur. Vuur wordt ook gezien als een manier om deze veranderingen te versnellen en de lente te brengen.

smidse

Transformatie

Vuur is een sterke kracht die wordt gebruikt om dingen te creëren of te veranderen. Brigid wordt vaak afgebeeld met een smidsvuur, wat haar connectie met deze krachtige kracht vertegenwoordigt.

Vuur was een belangrijk element in het Keltische leven. Het werd gebruikt voor verlichting, warmte, koken en religieuze ceremonies. Brigid’s connectie met vuur weerspiegelt haar rol als een belangrijke figuur in de Keltische samenleving.

 

Waarom wordt Brigid afgebeeld met vuur

In de Ierse mythologie wordt Brigid afgebeeld met een smidsvuur. Er wordt gezegd dat ze een bekwame smid was die zwaarden, helmen en andere wapens maakte.

In de Keltische kunst wordt Brigid ook wel afgebeeld met een brandende fakkel. De fakkel vertegenwoordigt haar rol als een godin van licht en hoop.

In de Keltische traditie wordt Brigid’s feestdag, Imbolc, gevierd met het aansteken van vuur. Dit vuur wordt gezien als een manier om de komst van de lente te vieren en Brigid’s zegeningen te vragen.

brigit en vuur

Heling

Brigid was een bekwame heler die mensen heelde van zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen. Heling was een belangrijk onderdeel van de Keltische cultuur. Het werd gebruikt om mensen te genezen van ziekten en verwondingen, en om mensen te helpen die lijden.

Brigid wordt beschouwd als een beschermheilige van artsen en helers. Ze wordt ook geassocieerd met heilige helende bronnen en veel mensen laten er offers achter om haar te eren. Ik heb zelf in Ierland in een afgelegen gebied een van de helende bronnen van Brigid bezocht. Er wordt van deze bron gezegd dat het water helend is voor de ogen.

 

De kunsten

Brigid wordt ook geassocieerd met dichters en kunstenaars en aangeroepen voor inspiratie en creativiteit. Ze was een bekwame musicus, een vaardige wever en een beroemde dichteres. Poëzie is als vorm van communicatie werd in de Keltische cultuur vaak gebruikt om kennis en wijsheid over te dragen. En Brigid wordt gezien als een godin van wijsheid. Ze was een wijze raadgever.

jonge zonnegod

De terugkeer van de zonnegod

Ook is Imbolc een tijd waarin de focus ligt op de terugkeer van de Zonnegod. Het is de tijd waarin de dagen langer worden en de kracht van de zon toeneemt. De Zonnegod wordt gezien als het symbool van een nieuw begin, groei en wedergeboorte. Zijn terugkeer wordt gevierd als een tijd van hoop en vernieuwing. Het aspect van de god dat nu gevierd wordt is de Jongeling.

 

Aengus Og de jongeling

Deze jonge god was een god van de liefde, jeugdige schoonheid en poëtische inspiratie. Op een gegeven moment ging Aengus naar een magisch meer en vond daar 150 meisjes aan elkaar vastgeketend – een van hen was het meisje van wie hij hield, Caer Ibormeith. Alle meisjes werden op magische wijze tijdens Samhain in zwanen veranderd, en Aengus kreeg te horen dat hij met Caer kon trouwen als hij haar als een zwaan kon identificeren. Aengus slaagde erin en veranderde zichzelf in een zwaan zodat hij zich bij haar kon voegen. Ze vlogen samen weg en zongen prachtige liederen die de luisteraars in slaap wiegden.

imbolc altaar viering

Het Imbolc altaar

Een Imbolc-altaar is er om de wisseling te vieren van de winter naar de lente. Richt je altaar in zoals het voor jou goed is met een of meer van de suggesties in deze blog.

 • Witte kaarsen om de terugkeer van licht en de kracht van de zon weer te geven
 • Pastelkleurige kaarsen: geel, groen en blauw
 • Een beeldje of afbeelding van de godin Brigid
 • Melk of room in een kommetje, om Brigid’s connectie met zuivel en vruchtbaarheid te eren
 • Kristallen die geassocieerd zijn met Imbolc zoals:
  • Sneeuwvlok Obsidiaan brengt evenwicht en stabiliteit
  • Amethist heeft beschermende en zuiverende eigenschappen
  • Granaat heeft aardende en regeneratieve eigenschappen die helpen bij de overgang van de winter naar de lente.
  • Citrien heeft stimulerende en manifesterende eigenschappen
  • Bergkristal is een krachtige energieversterker en het helpt je te focussen
 • Een ketel of pot om het element vuur en Brigid’s verbinding met de haard en smidse weer te geven.
 • Een witte doek of altaardoek, om de zuiverheid en het nieuwe begin van Imbolc te vertegenwoordigen
 • Een symbolische voorstelling van de lente, zoals een tak van een boom in knop, een bos sneeuwklokjes of een narcis
maagd

Imbolc associaties
 

Kruiden

Rozemarijn, laurier en lavendel worden geassocieerd met Imbolc omdat ze een nieuw begin, zuivering en heling vertegenwoordigen. Ze worden gebruikt in spreuken, rituelen en voor het maken van thee of wierook.

Essentiële oliën

Mirre, wierook, kaneel en olijfolie. Ze worden gebruikt voor zalving, voor het maken van kaarsen of voor het maken van parfums, lotions en schoonheidsproducten.

Bloemen

Irissen, sneeuwklokjes, krokussen en narcissen. Ze worden gebruikt als decoraties, in rituelen en als offers.

 

Offers voor Imbolc

Er zijn veel verschillende mogelijke offers die gebracht worden om af te stemmen op de energie van deze sabbat. Hier zijn een paar voorbeelden van Imbolc-offers: 

 • Verse bloemen zoals sneeuwklokjes, krokussen of narcissen worden gebruikt om de komst van de lente en een nieuw begin te eren.
 • Brigid wordt geassocieerd met vruchtbaarheid en borstvoeding en het aanbieden van melk en room is een manier om haar te eren.
 • Kaarsen worden aangestoken om de terugkeer van het licht te eren en om de kracht van de zon en een nieuw begin te symboliseren.
 • Gedichten of liederen worden gebracht ter ere van de godin Brigid, die de beschermster is van dichters en barden.
smudgesticks

Spirituele zuivering

Zuivering is een belangrijk aspect van Wicca en spiritualiteit. Het is het proces van het reinigen en voorbereiden van jezelf, zowel fysiek als mentaal, voor spiritueel werk en rituelen. Er zijn veel verschillende manieren om jezelf te zuiveren in Wicca en spiritualiteit, enkele voorbeelden zijn:

Smudgen

Dit is het verbranden van kruiden of wierook, zoals witte salie, ceder of Palo Santo, en het wapperen van de rook rond jezelf, een ander of een ruimte om het te zuiveren. Dit doe je het best in een rondgaande beweging tegen de klok in.

Baden

Veel Wicca’s nemen rituele baden voordat ze spreuken of rituelen uitvoeren. Daarvoor worden kruiden, kristallen en/of essentiële oliën aan het water toegevoegd voor extra energie en intentie.

Chanten of bidden

Het herhalen van een woord, zin of lied helpt de geest te concentreren en te zuiveren.

altaar imbolc

Een eenvoudig Imbolc ritueel

Hieronder vind je een simpel Imbolc ritueeltje. Een ritueel hoeft niet uitgebreid en groots te zijn of effect te hebben. Door het simpel te houden, richt je je op de essentie van het ritueel en bereik je veel. Hoe meer je erbij betrekt hoe meer afleiding er is en je wilt juist dat de intentie en focus sterk is.

 1. Begin met het opzetten van je altaar met een wit altaardoek. Plaats een grote witte kaars in het midden van het altaar, die het licht van de godin Brigid voorstel.
 2. Steek de kaars aan en zeg een gebed of gedicht om Brigid te eren en het nieuwe begin van de lente te verwelkomen.
 3. Steek vervolgens kleinere kaarsen aan in de kleuren (groen, geel, blauw) rond de witte kaars, waarbij elke kleur verschillende aspecten van Brigid vertegenwoordigt: groen voor heling, geel voor creativiteit en blauw voor bescherming.
 4. Neem de tijd om na te denken over het verleden en eventuele negatieve emoties die opkomen. Laat los wat je hiervan achter je wil laten. Richt je daarna op de toekomst en zet een aantal intenties voor dit jaar.
 5. Zodra je klaar bent met je reflectie en je intenties hebt bepaald neem je nog een meditatief moment. Neem de energie en je lichaam waar. Vraag de godin daarna om haar zegening en bedank Brigid dan voor haar aanwezigheid en begeleiding.

Laat na het ritueel de kaarsen nog even branden, of bewaar ze op een veilige plek als herinnering aan je intenties en de energie van Imbolc. Op momenten dat je jouw intenties wilt versterken steek je die kaarsen weer aan.

 

Conclusie

Imbolc is in de Wicca het begin van de lente en nodigt ons uit om de winter af te schudden. Dit doen we door introspectie, en intenties. Hierbij nodigen we Brigid, de maagdelijke godin uit en zijn ons bewust van de dagen die langer worden. Ze vertegenwoordigen de jonge zonnegod die aan kracht wint. Nu is de tijd om energetische en fysieke zaadjes te planten.

Ik wens je een gezegende Imbolc en een fijne lente,
Annelies

 

Wil je meer weten? Lees dan hier verder

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *