Wat is Wicca

Wicca | 0 Reacties

Is het een lifestyle, een religie, een hype of gewoon leuk om als tiener mee te experimenteren? Ja, ja, ja en ja. Tegenwoordig kan je Wicca onderverdelen in al deze groepen. Wat is Wicca dan echt? Wicca is in feite een oude religie, maar als zodanig wordt het lang niet door iedereen gebruikt.

In mijn jaren van Wicca lesgeven heb ik bijvoorbeeld ook lesgegeven aan mensen van diverse religies. Zij hebben het er dan in hun sociale en kerkelijke groep niet over dat ze met Wicca bezig zijn. Ze buigen wat ze leren over de Godinnen en Goden om tot iets dat past bij hun algemene visie op het leven en verweven zo beide. De Wicca’s die het echt als religie zien hoor je er vaak het minst over. Zij maken hun kopje kruidenthee en werken in hun tuin of doen onopvallend hun energiewerk wanneer hen gevraagd is om te helpen.

wat is wicca

Als lifestyle?

Jazeker! Het is prettig om je af te stemmen op de natuur en de seizoenen en te merken dat je leven soepeler verloopt als je met de stroom van de natuurlijke energie meegaat in plaats van er tegenin proberen te gaan. Meegaan met de maanfasen alleen al maakt het leven simpeler. Als lifestyle is het dan ook prima te doen en voegt het echt iets toe aan je leven.

Dan houden we de experimenterende tieners over. Ik heb het hierover degenen die niet geïnteresseerd zijn in het leren wat wicca is, maar het vooral gebruiken als een soort vermaak. Ze proberen magie uit en vaak geeft dat niet het resultaat dat ze wensen simpelweg omdat ze de basiskennis voor magie niet hebben geleerd. Zij vinden het vooral interessant om te zeggen dat ze een “heks” zijn. Mogelijk ook om zich af te zetten tegen hun ouders, waarschijnlijk ook omdat het spannend is met dingen te experimenteren waar je niet veel van weet.

 

Wat het niet is

Een stel enge mensen die er op uit zijn om de duivel te aanbidden en mensen te schaden. Wicca wordt regelmatig verward of over een kam geschoren met satanisme, wat het zeker niet is. Wicca heeft respect voor de natuur en alles wat leeft. Binnen de Wicca bestaat Satan of de Duivel helemaal niet.

In de Wiccan rede staat “Je kan doen wat je wilt, zolang je niemand schaadt (inclusief jezelf).” Afhankelijk van de Wicca traditie kan dit gezien worden als handelingen waarmee je iemand schaadt. In mijn traditie zien we dat wat strenger. Gedachten en woorden worden gezien als krachten, dus feitelijk handelingen waarmee je mensen kan schaden.

Wicca pentakel

Waar komt de naam Wicca vandaan

In oud Engels werd Wicca en Wicce gebruikt voor het aanduiden van de wijzen, sooth-sayers – oftewel de vertellers van de waarheid – en de dorpshelers. Wicca was de benaming voor mannen en Wicce voor vrouwen. Dat was vroeger, nu valt iedereen onder de noemer wicca om aan te geven dat je je met pre-christelijke gebruiken bezighoudt.

 

Polytheïsme

Binnen de Wicca wordt er gewerkt met meerdere Goden en Godinnen. Je zou dit kunnen zien als de verschillende aspecten van het leven en de natuur. Deze Goden en Godinnen vertegenwoordigen de seizoenen waar de Wicca mee werkt. Ruwweg kun je zeggen dat waar wij nu de lente hebben, de Wicca het begin van de lente (Imbolc) en het hoogtepunt van de lente (Ostara) viert. Momenteel zijn we al voorbij 1 mei (Beltane) dat gezien wordt als het begin van de zomer. De gemiddelde wicca gelooft ook in animisme, dat is dat alles bezield is en niet alleen de mensen en dieren.

 

Drievoudige Godin

De Wicca werkt vooral veel met de Godin en haar verschijning als Maagd, Moeder en Wijze. Dit vertegenwoordigt ook de levensfase van de vrouw. Je bent een Maagd als kind en naarmate je ouder wordt en nog die onschuldige creatieve energie bezit. Daarna volgt de Moederfase van vruchtbaarheid, schepping en vernietiging. De drievoudige Godin kan je als een drie-eenheid beschouwen. Zo wordt ze ook vaak afgebeeld. Als laatste wordt je de Wijze, dit gebeurt wanneer je vruchtbaarheid stopt.

drievoudige godin

Het Jaarwiel

De wicca viert jaarfeesten die op het Jaarwiel te vinden zijn. Zo worden de overgangen in de natuur gemarkeerd. De Jaarfeesten gaan de levenscyclus – over geboorte, sterven en wedergeboorte van de natuur, waar ook wij als mens onder vallen. Daarnaast markeren ze de seizoenen.

Ik had het net al even over de seizoenen en dat we steeds het begin en hoogtepunt van de bekende wereldse seizoenen vieren. Werelds is het woord dat gebruikt wordt voor niet-Wicca dingen. Vaak wordt het ook gebruikt zoals de Engelsen dat doen en noemen wicca’s het mundane.

De Jaarfeesten bestaan al sinds de oudheid. Tijdens de opkomst van het Christelijke geloof werden kerken op krachtplekken gebouwd waar de paganisten hun rituelen deden. Het instituut kerk nam de jaarfeesten over om de paganisten in hun kerk op te nemen. Hieronder geef ik je een kort overzicht van het Jaarwiel zoals wij dit in het Noordelijk halfrond gebruiken.

 

De Sabbats

Samhain     31 okt – 1 nov.      De donkere helft van het jaar start

Yule             rond 21 dec.         De wedergeboorte van de Zonnegod en daarmee het licht

Imbolc        2 febr.                    De lente begint dit is een periode van groei

Ostara         rond 21 maart     Dag en nacht zijn even lang, de dagen worden langer

Beltane       1 mei                     De lichte helft van het jaar start, de energie wordt sterker

Litha            rond 21 juni         De langste dag van het jaar, fruit en graan kan geoogst worden

Lammas     1 augustus           Het oogstfeest, er wordt volop geoogst

Mabon         rond 21 sept.       Dag en nacht zijn even lang, de nachten duren hierna langer

Het Wicca Jaarwiel

Maanfasen

Omdat de Wicca zich voornamelijk richt op de energieën die actief zijn kijken ze niet alleen naar de natuur zoals deze groeit en bloeit, maar ook naar de maanfasen. De energieën daarvan worden vooral aan de Godin toegewezen. De Moedergodin wordt vooral met de Volle Maan geassocieerd.

Dan is natuurlijk de vraag waarom wicca’s zich richten op die maanfasen. Hieronder zie je een klein overzicht:

  • De nieuwe maan duurt ongeveer drie dagen en is voor het zetten van intenties
  • De wassende maan duurt ongeveer twee weken en is om in actie te komen
  • De volle maan duurt ongeveer drie dagen en is om je vooruitgang te vieren
  • De afnemende maan duurt ongeveer twee weken en is om los te laten

Wicca’s gebruiken deze maanfasen om energiewerk te doen voor projecten waar ze mee bezig zijn, om helende rituelen te doen en meer. Over het algemeen wordt astrologie ook betrokken bij de belangrijke dingen in het leven van de wicca.

De Maanfasen in Wicca

Book of Shadows (BOS)

Het Boek der Schaduwen (BdS) is het journaal van het energie- en magische werk dat een wicca doet. Het Boek der Schaduwen heeft natuurlijk niet voor niets deze naam. Het werd uit zicht bewaard en met de hand geschreven in geheimschrift. dit om te voorkomen dat de inhoud leesbaar was voor mensen die het niet begrepen. Ten tijde van de heksenjacht was dit het ultieme bewijs dat je een heks was. Daaraan werd door de kerk allerlei conclusies verbonden die onwaar waren en nog steeds zijn

📖 Je kan meer lezen over het Boek der Schaduwen in deze blog.

 

De Heksenjacht

Na eeuwen is er een jaar of wat geleden een documentaire uitgekomen over de Malleus Maleficarum – vertaald de Heksenhamer. Hierin stond uitgebreid omschreven hoe “heksen” te ondervragen en te folteren. De zaken waar ze van beticht werden waren dingen als de oogst laten mislukken en ziekte onder vee. De kerk heeft daar later aan toegevoegd dat deze vrouwen een pact met de duivel zouden hebben.

Dit alles is ontstaan omdat een geestelijke zich door een vrouw afgewezen voelde en hij op deze manier zijn wraak haalde. Het wordt ook wel het meest vrouwonvriendelijke boek van de geschiedenis genoemd. Tegenwoordig is dat in Nederland gelukkig geen probleem meer.

 

Maar er is meer…

De meeste wicca’s hebben tegenwoordig ook meerdere Boeken omdat ze bijna dagelijks bijschrijven wat ze doen. Voor velen is het ook het enige boek waarin ze schrijven. Het dient dan als Grimoire, Spiegelboek (Book of Mirrors) en Boek der Schaduwen.

Kort omschreven is een Grimoire het boek waarin staat hoe je dingen doet, je kan het vergelijken met een handleiding met stappen en recepten. Het Spiegelboek is waar je jouw ervaringen en gevoelens bijhoudt nadat je magisch werk gedaan hebt. Het Boek der Schaduwen is waarin je noteert hoe je dingen gedaan hebt, soms naar aanleiding van wat je in het Grimoire gelezen hebt of als je zelf een betovering of ritueel geschreven hebt.

Boek der Schaduwen Book of Shadows BOS

De Elementen

Binnen de Wicca worden de elementen veel gebruikt bij het magische werk en ze vertegenwoordigen de hoeken en de Godin/God in rituelen. Elk element heeft zo zijn eigen karaktereigenschappen en kunnen dus helpen bij iets in gang zetten of juist kalmeren. Hieronder een overzicht van de elementen.

Lucht               Inspiratie, mentaal helder zijn, communicatie, objectiviteit

Vuur                Passie, kracht, moed en initiatief nemen

Water              Emoties, creativiteit en relaties

Aarde              Kalmerende energie, volharding, grondend, praktisch

Spirit               De scheppende kracht in ons universum

 

Wicca voorwerpen

De Athame, Staf, Beker en Pentakel zijn de meest gebruikte gereedschappen van de wicca. Elk is ook verbonden met een van de elementen hierboven, De Athame is aan lucht gekoppeld, de Staf aan vuur, de Beker aan water en de Pentakel aan Aarde. Ze worden ook binnen rituelen gebruikt en als altaarstukken gebruikt om de elementen weer te geven.

 

Magie beoefenen

Magie pas je toe om verandering in je leven aan te brengen door het manipuleren van de energie om je heen. Ook wordt er op verzoek magisch werk gedaan voor anderen. Hier moet wel altijd toestemming voor zijn.

Wanneer je magie beoefent ligt aan hoe dringend het is. Is het iets dat niet veel haast heeft of niet dringend is, dan kan je de tijd nemen en alles op elkaar afstemmen. Dat maakt het gemakkelijker om het gewenste resultaat te krijgen. Is het wel dringend dan is het nodig dat je eventueel hinderende energieën om je heen compenseert door een sterke focus op het resultaat. Dat is waarvoor er bij het leren van Wicca oefeningen zijn. Deze helpen je magische spierkracht te vergroten.

Hoe wordt magisch werk gedaan? Door het gebruik van onder andere koorden, kaarsen, kristallen, flessen, kruiden, een talisman, amulet en/of een ritueel dat je alleen of met anderen doet.

Wicca ritueel

Rituelen

Wicca’s doen ook rituelen met name bij de diverse maanfasen, jaarfeesten, heling en tijdens magisch werk. Een ritueel is opgebouwd uit de verschillende onderdelen zoals het werpen van de cirkel de hoeken aanroepen en de godin en god uitnodigen. Rituelen worden vooral gedaan om energie te focussen zodat het magisch werk meer kracht heeft.

Het verrichten van de handelingen om de energie op te bouwen voordat je met het magisch werkt begint verschilt per keer omdat het volledig afgestemd wordt op de gelegenheid. Voor Yule is de energie totaal anders dan voor een Volle Maan ritueel of een helingsritueel.

 

Wicca Graden

Net als bij het naar school gaan wordt er voor het leren van de Wicca ook onderscheid gemaakt. Deze verdeling zie je in de Eerste, Tweede en Derde Graad waar je verschillende dingen leert.

 

De Eerste Graad – Basis energiewerk

Uitleg van de Wicca beginselen zoals wat de rituele voorwerpen zijn. Wat energiewerk is en natuurlijk beginnend magisch werk. Je bouwt een basis op voor de latere graden.

 

De Tweede Graad – meer gevorderd energiewerk

Uitleg over de diverse takken van spiritueel werk zodat de wicca zijn/haar specialiteit kan vinden en zich daar dan verder in kan verdiepen. Het magisch werk wordt uitgebreider en rituelen zouden nu in elk geval bij de Maanfasen en Jaarfeesten gedaan moeten worden. Hoe bescheiden of uitgebreid dan ook.

 

De Derde Graad – Tempelleiding

Hier leer je met groepen werken, hoe het is om een Coven te hebben en met name geavanceerd energiewerk en magisch werk. Divinatie, vooral in de vorm van het channelen van de Godin of God is een 3e graads taak voor de Hoge Priesteres of Hoge Priester.

Wicca gereedschap

Wicca Heling

Wicca’s zijn veel bezig met helen. Van zichzelf, van hun manier van denken, het loslaten van alles wat hen verhindert te groeien als persoon. Maar ook voor anderen worden er helende handelingen verricht. Bijvoorbeeld het maken van een amulet, een spreukenfles, of heksenpotje die de helende energie ondersteunen. Elke wicca weet dat je alleen iets voor een ander mag doen op verzoek, anders ben je met zwarte magie bezig en dat is echt niet oké.  

 

Kleding en sieraden

De meeste wicca’s zien er normaal uit. Je ziet aan de kleding niet direct dat het wicca’s zijn. Sommige mensen gaan meer excentriek en dragen alternatieve kleding en sieraden. Het is vooral een persoonlijke keuze.

Voor rituelen zijn er speciale gewaden om te dragen voor onder andere de Hoge Priesteres en Hoge Priester. Momenteel zitten we in de lichte helft van het jaar. Dit betekent in mijn traditie dat ik mijn witte rituele gewaad draag. In de donkere helft van het jaar is dat een zwart gewaad. Daar horen nog een aantal meer dingen bij die laten zien welke graad ik heb en dat ik wel/niet in functie ben. Maar dat is iets voor later.

Wicca man

Knutselen

Omdat vooral vroeger veel wicca voorwerpen slecht te vinden waren, maar ook omdat men ze niet openlijk wilde kopen, werd veel zelf gemaakt. Dat knutselen gebeurt veel voor de Jaarfeesten. Ik heb bijvoorbeeld pas nog een kleine versie van een Meiboom gemaakt om in de kamer te zetten tijdens het Beltane ritueel.

Bijna alles wat je knutselt voor de Wicca heeft betekenis. Bij het kiezen van de materialen houd je dan ook altijd rekening met het doel van het geknutselde voorwerp. Voor Beltane gebruik je bijvoorbeeld groene takken en rode/oranje bloemen. Voor Mabon geoogst fruit, zelfgebakken brood in een hoorn des overvloeds. Dit alles in herfstkleuren zoals oranje en bruintinten.

 

Solitair of in een Coven

Een solitaire wicca zijn maakt het soms ingewikkeld om te leren. Tegelijkertijd heb je niet met veel mensen te maken en zo kan je doen wat jij voelt dat goed is voor jou. Binnen de Wicca stromingen zijn er algemene richtlijnen, feestdagen en maanfeesten waar iedereen het globaal mee eens is. De manier waarop er in Covens gewerkt wordt kan erg verschillen en voor sommige mensen voor spanning zorgen.

Een Coven biedt over het algemeen meer structuur, mentorschap en sociale contacten. Wanneer je een beginnende wicca bent kan het fijn zijn om direct met iemand contact te hebben. Ik heb wel regelmatig gehoord dat het ook ongemakkelijk kan zijn. Niet iedereen vindt het prettig om in andermans straatje mee te moeten lopen en maken liever zelf keuzes.

 

Tot Slot…

Het vooral zoals de Wiccan Rede zegt: Doe wat je wilt, zolang je niemand schaadt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *