De universele wet van vibratie

Spiritueel | 5 reacties

Ik heb het in mijn vorige blog gehad over de eerste universele wet van Goddelijke Eenheid: We zijn allemaal een. (zie onderaan deze blog de links naar andere universele wetten) Daarop voortbordurend wil ik het nu hebben over de universele wet van Vibratie. Deze stelt dat alles trilt. Alles en iedereen in het universum is constant in beweging. Maar laat ik beginnen met uitleggen wie Hermes Trismegistus is.

 

Hermes Trismegistus

Hermes was een legendarische figuur in het Hellenistische tijdperk  (323 BC – 31BC) Een combinatie van de goden Hermes en Thoth. Hoe dat kan? Door de millennia heen zijn er diverse goden aanbeden in zowel Griekenland als Egypte. Voor de Griekse god Hermes en de Egyptische God lagen de verhalen over hen zo dicht naast elkaar dat men ze als een beschouwde en ook als zodanig aanbad.

Hermes staat bekend als de boodschapper van de goden, maar op zich ook als god van communicatie, en met name het begrijpende deel ervan. Thoth staat bekend als de god van wijsheid. Later werd de Egyptische geleerde en priester Imhotep vergoddelijkt en als het ware opgenomen in het goddelijke principe Thoth. Daaruit kwam de naam Trismegistus. Vrij vertaalt kan je dit driemaal groot noemen. Het geheel kreeg de naam Hermes Trismegistus.

Hermes Trismegistus

Vanuit het Christendom wordt Hermes Trismegistus beschouwd als een paganistische profeet die in dezelfde tijd als Moses leefde. Het drievoudige van de naam duidt dan op de grootste priester, filosoof en koning te zijn. Aan hem worden ook diverse Hermetische geschriften toegeschreven. De wet waar ik vandaag over schrijft komt uit de Kybalion. Een boek over de Hermetische filosofie uit het oude Griekenland en Egypte.

Een van de bekendste teksten van Hermes Trismegistus is:  “Zo Boven zo Beneden”. Dit verwijst dat alles een equivalent heeft in andere bestaanslagen. Maar dat is een onderwerp voor de blog over de universele wet van overeenstemming.

 

De hermetische wetten

In de universele wet van vibratie wordt gesteld dat alles in het universum beweegt, altijd en op verschillende manieren en frequenties. Tegenwoordig is dat door de wetenschap ook ‘ aangetoond. Wat wij als vaste materie beschouwen zoals een tafel is ook in beweging maar trilt zo langzaam dat wij het als vast waarnemen. Maar vergis je niet de atomen waaruit de tafel opgebouwd is bewegen wel degelijk. Dit is een voorwerp in het fysieke veld. Alles daarin is tastbaar, onze wereld waarin we leven. En ook binnen deze wereld hebben we verschillende frequenties, want niet alles bestaat uit hetzelfde materiaal als de tafel waaraan ik nu zit te typen. We hebben alleen al in materiaalkeuze zoveel verschillen. Maar denk ook aan niet vaste materie zoals vloeistoffen. Deze hebben een snellere trilling dan de vaste voorwerpen. En wat denk je van gas? Dat is in onze wereld weer een aantal stappen sneller qua frequentie.

Maar daar houdt het niet mee op. Wanneer je de trilling van dingen blijft versnellen dan zijn ze er nog wel maar voor ons in de fysieke wereld niet meer zichtbaar. Ze komen dan in een andere laag van bestaan terecht. Binnen de Hermetische filosofie bestaan er drie lagen van bestaan. De Fysieke, de Mentale en de Spirituele. De frequentie van de Fysieke laag is het traagst en die van de Spirituele het hoogst. Zijn deze lagen van bestaan dan strak afgebakend? Nee, die lopen in elkaar over.

Ontspannen Piano

Het lichaam de chakra’s en de aura

Je kan het vergelijken met de chakra’s en de aura. Dat deze in elkaar overlopen vinden mensen inmiddels redelijk normaal, maar de chakra’s zijn gekoppeld aan organen in ons lichaam die hormonen afscheiden. Daarmee loopt een chakra dus over in het fysieke lichaam. Zo zijn ook deze lagen met elkaar verbonden. Net als de lagen van bestaan. Zoals je misschien weet is het voor je aura en chakra’s goed om de trilling te verhogen want dan functioneert het lichaam en de geest beter. Net als dat het goed is om goed voor je lichaam te zorgen door gezond eten, drinken, beweging en meditatie, want die verhogen de trilling. Zo komen we alweer terug bij die trilling die overal aanwezig is en de universele wet van vibratie.

Geluid

Een voorbeeld hiervan is geluid. Een piano heeft kleine hamertjes die tegen snaren aanslaan, net als een gitaar snaren heeft. De dikkere snaren trillen langzamer en genereren lagere tonen, dunne snaren trillen sneller en genereren hogere tonen. Dat maakt trilling hoorbaar.  Alles heeft dus een trilling. De 7 octaven op een piano zijn geluid, maar als je die vermenigvuldigt met 44 kom je uit in het lichtspectrum.

De drie lagen van bestaan

De Kybalion leert ons dat alles dat sneller gaat trillen uiteindelijk vanuit de Fysieke laag van bestaan doorschuift naar de Mentale laag. Wordt de trilling nog sneller dan schuift het door naar de Spirituele laag. Maar het gaat niet alleen om dingen. Deze filosofie stelt ook dat het universum mentaal is. Je zou kunnen zeggen dat onze gedachten en emoties de motor zijn die aansturen wat er gebeurt. Deze gedachten en emoties horen bij de fysieke laag van bestaan, maar hebben invloed op meer dan wij kunnen zien. Die andere lagen.

Wanneer een voorwerp traag trilt, lijkt het vast en niet te bewegen zoals een tafel. Maar wanneer het heel snel trilt, kunnen we het ook niet volgen en lijkt het stil te staan. Daartussen zitten allerlei variaties van trilling.

De hermetische wetten

Waarvoor je dit gebruikt

Manifestatie heeft te maken met jouw trilling verhogen naar het punt dat je datgene wat je wenst kan ontvangen. Wanneer we onprettige situaties meemaken dan zitten we op een lage trilling. Wanneer we bewust onze trilling verhogen dan trekken we prettigere ervaringen aan. Want ook onze gedachten, wensen en emoties hebben een trillingsfrequentie. Zoals al gezegd “álles” trilt. En alles trekt zaken aan van gelijke frequentie. Ben je heel boos, dan trek je situaties aan die een gelijke trilling hebben. Dus, ben je heel verdrietig, dan trek je meer van hetzelfde aan. Ben je heel dankbaar, dan trek je meer aan waarvoor je dankbaar kan zijn.

Dit is een van de belangrijkste dingen om te onthouden wanneer je iets wilt manifesteren. Door de juiste trilling te scheppen die overeenkomt met je wens en die te kunnen ontvangen, komt het daadwerkelijk ook in je leven. Dat is de universele wet van vibratie in actie.

Niet van deze laag van bestaan

Deze wet opereert niet op de fysieke laag van bestaan maar in de mentale en spirituele lagen. Dat klinkt raar maar ik werk er al meer dan 20 jaar mee en kan je vertellen dat het klopt. Het mentale stuurt inderdaad voor een groot deel aan wat er gebeurt, maar het is enorm belangrijk dat de emoties en verwachtingen dat ondersteunen. Samen brengen ze de trilling naar het punt waar je iets manifesteert. Of dat nu iets nieuws is, of het laten werken van een kapotte lamp of computer, maakt niet uit.

Moet je daarin geloven dan? Nee, het is hetzelfde als zwaartekracht. Daar hoef je echt niet in te geloven. Maar het is wel wat ervoor zorgt dat je met je voeten op de aarde blijft staan en als je iets laat vallen dat het op de grond valt. En ja, wanneer je de universele wet van vibratie goed toepast kan je zelfs daar invloed op uitoefenen. Het is een kwestie van je erin verdiepen. Wanneer je dat eenmaal begrijpt dan manifesteren dingen zich heel gemakkelijk. Vooropgesteld dat je gedachten, emoties en verwachtingen zich uitlijnen met je wens.

trilling

Wat moet ik daarvoor doen?

Het belangrijkste is je eerst te realiseren wat het is dat je écht wilt. Daarnaast is het belangrijk om je trilling te verhogen. Want dan komt alles gemakkelijk op je pad. En er zijn zoveel manieren om dat te doen. Zoals ik eerder al melde is het belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Daarmee bedoel ik zowel je fysieke, emotionele, mentale en overige lichtlichamen.

Veel van de manieren waarop je dat kan doen hebben effect op meerdere lagen van je lichaam/lichamen. Ik noem er een aantal:

 • Gezond eten
 • Sporten
 • Ontspannen
 • Yoga of Tai Chi
 • Mediteren
 • Visualiseren
 • Chakrawerk
 • Schaduwwerk
 • Bidden
 • Energiewerk
 • Leren

Laat ik er wat diepe op ingaan

Het is gemakkelijk om dat er zo even neer te zetten en het er dan bij te laten, maar ik zal ze kort toelichten. Want wanneer je het snapt kan je de universele wet van vibratie toepassen en actief manifesteren.

Gezond Eten

Daarmee bedoel ik dat je gematigd eet en drinkt zodat je goed gevoed bent en een gezond gewicht hebt. Het liefst biologisch en met meer plantaardig dan dierlijk eten. We zijn als omnivoor geboren, dus ik zal niet zeggen dat vlees, vis en gevogelte slecht zijn, maar te veel is dat wel. Ook daar kom ik terug op matigheid zodat je lichaam dat goed kan verwerken. Ik hoor het je bijna denken. Nou, dat is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Dat klopt. Wanneer we stress hebben grijpen we al snel naar voedsel. Maar aan de stress kan je wat doen. Bijna alles wat hierna volgt helpt om stress los te laten en daarmee de behoefte aan voedsel om ons gerust te stellen.

Sporten

Door te sporten kan je spanning loslaten. Dat is inmiddels bewezen en daarom wordt het ook altijd aangeraden. Sporten is gezond als je het niet te gek maakt. Voor de een is sporten een lekker fietstocht en voor de ander kan dat een balsport zijn of zwemmen of een stuk hardlopen. De een heeft er meer aan om alleen te sporten om het hoofd leeg te maken en de ander is liever in een groep. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar beweegt. Zelf vind ik dansen erg fijn om te doen.

Ontspannen

Ja, gewoon ontspannen. We leven in een maatschappij waarin alles maar moet. Je moet een carrière, meerdere hobby’s, sporten, een sociaal leven en een gezin en natuurlijk dagen van 48 uur om dat allemaal in te passen. Soms is het beter te versimpelen en eens goed te kijken of alles wel tegelijk moet kunnen. Door te minderen heb je meer tijd om te ontspannen. Gewoon op de bank of in het gras met een boek. Lekker in een schuimbad zitten en je lichaam laten ontspannen door het warme water. Bespeel een instrument of doe iets wat je echt leukt vindt.

de universele wet van vibratie

Yoga of Tai Chi

Deze twee staan bekend om hun goede werking op het lichaam en de geest. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat andere rustige bewegingsvormen minder goed zouden zijn hoor. Ik vind zelf Qigong ook erg prettig. Ze zijn allemaal gebaseerd op Aziatische leefwijzen. Ze helpen stress te verminderen, je emoties te balanceren en hierdoor wordt het immuunsysteem en de hersenen versterkt

Mediteren

Gewoon zitten en met jezelf in contact zijn. Voelen hoe je zit, je ademhaling zuurstof je lichaam inbrengt en op je uitademing onder andere stikstof en kooldioxide mee naar buiten brengt. Simpelweg horen wat er om je heen gebeurt. Het maakt niet uit wat er precies is, maar dan de rust hebben om het gewoon voorbij te laten gaan zonder erop te reageren. En dan de stilte in jezelf vinden.

Visualiseren

Soms halen mensen mediteren en visualiseren door elkaar. Voor mij is mediteren echt gericht op tijd met jezelf doorbrengen en niet langer je drukke geest proberen te ontwijken. Visualisaties zijn erop gericht om de geest eerste te ontspannen dan te sturen naar een doel. Het doel kan ontspanning als zodanig zijn, maar ook focus om aan het werk te gaan of te helen. Visualisaties zijn erg populair en ik wissel ze met regelmaat af.

chakrawerk

Chakrawerk

Je chakra’s hebben zoals ik al eerder beschreef invloed op je lichaam, emoties en je aura. Door je chakra’s schoon te houden en goed uitgelijnd verhoog je je trilling. Elke chakra heeft een eigen frequentie waarop deze het beste werkt. Door ze allemaal met regelmaat op te schonen blijft je aura stevig en is de trilling in je energielichamen hoger.

Schaduwwerk

Dit is minder populair, maar wel heel nuttig. We denken graag dat we alles weten en goed doen, maar we hebben allemaal een schaduwkant. Daarin verstoppen we dingen die we niet willen onderzoeken of veranderen. Maar daar is wel de grootste winst te behalen als het om trilling gaat. Door oud zeer op te lossen laat je veel negatieve energie los en daarmee een heleboel lage trilling. Daarmee verhoog je dan vanzelf je trilling op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Bidden

Bidden kan als een religieus iets gezien worden, maar ik zie bidden als elk verzoek aan de Bron. Hoe jij die benoemt maakt mij niet uit. Soms bid je omdat je vragen hebt of hulp zoekt bij een moeilijke situatie. Die hulpvraag wordt over het algemeen door het universum beantwoord als deze echt vanuit het hart komt.

energiewerk

Energiewerk

Elke vorm van energiewerk verhoogt trilling. De keus die we daarin maken heeft allereerst te maken met het niveau waar we qua trilling zelf zitten. Mensen die op het spirituele pad beginnen gebruiken vaak magnetiseren en reiki. Wanneer de trilling hoger ligt wordt gebruik gemaakt van meer hoogfrequente energietherapieën zoals engelenwerk. Dit betekent niet dat het een beter is dan het ander. Het is absoluut zo dat elke energietherapie trilling verhoogt voor degenen die ervoor komt. Het is dan precies goed voor waar die persoon op dat moment qua trilling is. De universele wet van vibratie gaat namelijk niet over wat goed of slecht is, enkel over de frequenties.

Leren

Klinkt misschien vreemd, maar leren hoort er ook bij. Wanneer je een gebrek aan kennis hebt, creëert dat angst op momenten dat je in aanraking komt met iets onbekends. Daarom zijn streng gelovigen vaak angstig voor spiritualiteit. Ze hebben er geen weet van en luisteren alleen naar wat hen verteld is vanuit dogma. Mensen die spiritueel bezig gaan kunnen soms angstig zijn voor Wicca, omdat ze denken dat dit gekoppeld is aan zwarte magie. Hier is gebrek aan kennis duidelijk een boosdoener. Elke vorm van spiritualiteit houdt zich vooral bezig met het begrijpen van de universele wetten, het vinden van Liefde en Licht en het verhogen van de trilling. Wanneer je dus iets tegenkomt dat je nerveus maakt, leer er dan zoveel mogelijk over. Dat helpt negatieve emoties los te laten en je trilling te verhogen.

Conclusie

De universele wet van vibratie wijst ons erop dat we alles kunnen manifesteren wat we willen als we maar op de juiste trilling zijn. Over het algemeen is onze trilling te laag omdat we een gebrek ervaren en iets willen. Daarom is de beste koers die je kan varen er een van dankbaarheid en het verhogen van je trilling op de manier die het beste bij jou past.

 

Andere blogs over de universele wetten

5 Reacties

 1. H.GA de Wilde v Bracht

  Hallo Annelies,
  Zelf ben ik nu 83 jaar en ik leer nog elke dag bij!
  Bedank voor de mooie leerzame blog!

  Antwoord
  • Annelies Hoornik

   Graag gedaan. Ik ben van mening dat we allemaal, elke dat weer wat kunnen leren 🙂

   Antwoord
 2. Gerben

  Wat weer een helder verhaal Annelies! Al de punten die je beschreven hebt zijn herkenbaar en zo waar. Je blijft mij hiermee herinneren wat we nodig hebben om ons leven te onderhouden, nu is het een kwestie van toepassen en toepassen!

  Antwoord
 3. Jacqueline

  Dankjewel Annelies, fijn artikel. Groetjes Jacqueline

  Antwoord
  • Pia Scheffers

   Weer een fijne blog. Bedankt!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *